Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48917
Назва: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (іспанська)
Інші назви: Методические рекомендации по обеспечению самостоятельной работы соискателей высшего образования к дисциплине «Второй иностранный язык» (испанский)
Methodological recommendations for the independent work of applicants for higher education in the discipline "Second foreign language" (Spanish)
Автори: Бєлканія, Нуну Володимирівна
Жудро, Ольга Вікторівна
Bielkaniia, Nunu Volodimirivna
Ключові слова: методичні рекомендації
друга іноземна мова
мовленнєві уміння та навички
методические рекоммендации
второй иностранный язык
разговорные умения и навыки
methodological recommendations
second foreign language
speaking skills and abilities
Дата публікації: 2021
Видавництво: Національний авіаційний університет
Бібліографічний опис: Бєлканія, Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «Друга іноземна мова» (іспанська) для бакалаврів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / Н. Бєлканія, О. Жудро. – К.: ФМВ НАУ, 2021. – 18 с.
Короткий огляд (реферат): Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, загальні положення щодо самостійної роботи, розподіл годин для самостійної роботи по темах, перелік тем та завдань для самостійного вивчення, вимоги щодо виконання, а також список літератури та інтернет-ресурсів.
Методические рекомендации содержат пояснительную записку, общие положения о самостоятельной работе, распределение часов для самостоятельной работы по темам, перечень тем и заданий для самостоятельной работы, требования к выполнению, а также список литературы.
Methodological recommendations contain an explanatory note, general provisions on independent work, distribution of hours for independent work on topics, a list of topics and tasks for independent work, requirements for implementation, and a list of references.
Опис: Mетою викладання дисципліни спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» є: розвиток комунікативних мовленнєвих компетенцій, навчити здобувачів вищої освіти практично користуватися на рівні В2 (Vantage/Просунутий/Незалежний користувач) іноземною мовою в типових ситуаціях спілкування у побутовій та соціально гуманітарній сферах життя майбутнього економіста-міжнародника. Ця практична мета досягається у контексті реалізації освітніх, розвиваючих та виховних цілей викладання другої іноземної мови у вищій школі.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48917
Розташовується у зібраннях:Підручники, посібники, методичні рекомендації кафедри іноземних мовУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.