Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49886
Title: Educational and methodical complex on the subject "Management of economic activity of enterprises"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Управління господарською діяльністю підприємств»
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление хозяйственной деятельностью предприятий»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Новак, Валентина Алексеевна
Novak, Valentyna
Кириленко, Оксана Миколаївна
Кириленко, Оксана Николаевна
Kyrylenko, Oksana
Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna
Keywords: management
marketing activities of the enterprise
management of economic activity of the enterprise
capital of the enterprise
personnel management
cost management
менеджмент
маркетингова діяльність підприємства
управління господарською діяльністю підприємства
капітал підприємства
управління персоналом
управління витратами
менеджмент
маркетинговая деятельность предприятия
управления хозяйственной деятельностью предприятия
капитал предприятия
управление персоналом
управление затратами
Issue Date: 2022
Publisher: National Aviation University
Abstract: The discipline "Management of economic activity of enterprises" occupies an important place in the system of economic education and is one of the profile disciplines in training specialists in the field of organizational management and management of foreign economic activity of enterprises, aimed at studying business management processes. The academic discipline is aimed at gaining knowledge in the field of 07 "Management and Administration" by the students and the formation of their professional competencies.
Дисципліна "Управління господарською діяльністю підприємств" займає важливе місце в системі економічної освіти і є однією з профільних дисциплін з підготовки фахівців у галузі організаційного управління та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, спрямованої на вивчення управління бізнесом процесів. Навчальна дисципліна спрямована на здобуття студентами знань у галузі 07 "Менеджмент та адміністрування" та формування їх професійних компетентностей.
Дисциплина «Управление экономической деятельностью предприятий» занимает важное место в системе экономического образования и является одной из профильных дисциплин в подготовке специалистов в области организационного управления и менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий, направленных на изучение управления бизнесом. процессы. Учебная дисциплина направлена на получение студентами знаний по направлению 07 «Менеджмент и администрирование» и формирование у них профессиональных компетенций.
Description: 073 «Management»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49886
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syllabus АГД eng.pdfSyllabus "Management of economic activity of enterprises"427.83 kBAdobe PDFView/Open
Презентація УГДП англ.pdfпрезентація дисципліни907.55 kBAdobe PDFView/Open
Hometask.pdfдомашнє завдання63.39 kBAdobe PDFView/Open
List_of_references.pdfлітература49.04 kBAdobe PDFView/Open
MEAE_РНП.pdfробоча програма332.85 kBAdobe PDFView/Open
Practicals.pdfпрактичні завдання258.08 kBAdobe PDFView/Open
Problems_.pdfситуаційні вправи112.67 kBAdobe PDFView/Open
Questions_for_the_final_control.pdfконтрольні питанняя30.27 kBAdobe PDFView/Open
Syllabus__Management_of_the_Enterprise_Economic_Activity.pdfсилабус193.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.