Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51595
Title: Формування методологічної компетентності молодих вчених
Other Titles: Forming of methodological competence of young scientists
Authors: Семиченко, Валентина Анатоліївна
Semychenko, Valentyna
Артюшина, Катерина Георгіївна
Artiushyna, Kateryna
Keywords: компетентність
методологічна компетентність
молоді вчені
формування компетентності
competence
methodological competence
young scientists
forming of competence
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Семиченко В.А., Артюшина К.Г. Формування методологічної компетентності молодих вчених / В.А. Семиченко, К.Г. Артюшина // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2021. – С.76-77
Abstract: Аксіоматичним для сучасної науці є твердження, що успішність наукового дослідження залежить від ретельного опрацювання вихідних методологічних позицій дослідника. Саме рівень методологічного опрацювання дозволяє оцінювати якість проведеного наукового пошуку, його відповідність нормативним вимогам, дозволяє відносити отримані результати до категорії наукових знань. У свою чергу, цей рівень безпосередньо залежить від здатності дослідника коректно визначати методологічні основи дослідження, наявності у нього методологічної компетентності. Під методологічною компетентністю ми розуміємо: 1) сформованість у дослідника критичності мислення, що спрямовує його активність на виявлення суттєвих ознак будь-якого компоненту наукового пошуку; 2) розуміння сутності науки як особливого виду діяльності, що має свою специфіку; 3) наявність знань щодо сутності методології, рівнів методологічного аналізу, функцій методології у конкретних наукових дослідженнях; 4) володіння необхідними уміннями і навичками, що забезпечують коректне методологічне опрацювання обраної наукової проблеми; 5) наявність методологічної рефлексії, тобто, критичного ставлення до себе як науковця, прагнення покроково усвідомлювати доцільність і визначати коректність реалізації всіх компонентів своєї наукової діяльності.
The problem of formation of methodological competence of young scientists is declared. The characteristic of methodological competence is given. The results of content analysis of the methodological component in specific studies are presented. The main directions of work on the formation of methodological competence of young scientists are revealed.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51595
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семиченко В.А., Артюшина К.pdfстаття484.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.