Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51730
Title: Моделювання стратегії розвитку підприємства
Authors: Нестюк, Мар’яна Миколаївна
Keywords: дипломна робота
моделювання
система
діяльність
методи
бізнес
кібернетика
Issue Date: Jun-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Нестюк М. М. Моделювання стратегії розвитку підприємства: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка /М. М. Нестюк; НАУ. – Київ, 2021. – 89 с.
Abstract: Сталий розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня управління, характеру розв'язуваних при цьому завдань, а також до методів їх вирішення. Це в повній мірі відноситься до всіх самостійно господарюючих суб'єктів. На даний момент часу необхідна така концепція управління, яка адекватно відображає зміни в економіці. Такою концепцією для української економіки є стратегічне управління. Своєчасний і обґрунтований вибір стратегії розвитку є надзвичайно важливим для бізнесу в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Стратегічне мислення і стратегічне управління є найважливішою стороною будь-якої організації. Від того, наскільки вміло вони здійснюються, буде, в кінцевому рахунку, залежати результат діяльності організації: або її довготривалий успіх, або банкрутство. Розвиток конкурентного середовища в Україні, посилення конкуренції з боку як внутрішніх, так і зовнішніх конкурентів, ставить перед керівництвом організацій задачу досягнення і підвищення конкурентоспроможності. Одним з інструментів, що дозволяє вирішити цю задачу, є правильний вибір, розробка і реалізація стратегії, яка визначає майбутній розвиток організації і досягнення їм стійкого довгострокового фінансового становища у відповідній галузі. В умовах загострення проблем ефективного розвитку і виживання організацій в жорсткому конкурентному середовищі системний підхід до вирішення найважливіших комплексних стратегічних завдань необхідною умовою ставить кваліфікований, економічно обґрунтований вибір системних, стратегічних цілей підприємства, шляхів і методів їх досягнення, що ефективно реалізуються менеджментом в процесі формування стратегії розвитку, адекватної наявним ресурсам, основним факторам і умовам зовнішнього і внутрішнього середовищ, в цілому впливає на виробничо-господарську діяльність організації.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: к.е.н., доцент Подскребко О. С.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51730
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2021_НЕСТЮК.docxДипломна робота974.88 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.