Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51867
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКушнірук, Анна Вікторівна-
dc.contributor.authorKushniruk, Anna Viktorivna-
dc.date.accessioned2021-07-06T10:16:21Z-
dc.date.available2021-07-06T10:16:21Z-
dc.date.issued2021-06-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51867-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. х. н. Мага І.М.uk_UA
dc.description.abstract3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid (dicamba) is an important and selective systemic herbicide. It is effective against annual and perennial broad-leaved weeds and brushed species in cereals, maize, sorghum, sugarcane, turf, pastures, range land and non-crop areas. Dicamba is absorbed through roots as well as leaves and translocates throughout the plant. It mimics auxin, a plant growth regulator and at adequate concentrations, is known to increase plant growth rate that outgrows its nutrient supplies leading to death of the plant. Dicamba in combination with phenoxy or other herbicides is used in pastures, range land, and non-crop areas to control weeds.uk_UA
dc.description.abstract3,6-Дихлоро-2-метоксибензойна кислота(дікамба) - важливий і селективний систематичний гербіцид. Він ефективний проти щорічника і вічних бур'янів та різних збудників різновидів в зернових культурах, кукурудзі, сорго, цукровій тростині, сфері впливу, пасовищах, вибудовують землю і неврожайні області. Дікамба абсорбується через корені також як і вирушає і переміщає впродовж установки. Вона наслідує ауксин, регулятор зростання установки і в адекватних концентраціях, відомо, збільшує темп приросту установки, який переростає його поживні постачання, що ведуть на смерть установки. Дікамба в комбінації з феноксі або іншими гербіцидами використаний в пасовищах, вибудовують землю, і неврожайні області, щоб управляти бур'янами.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherNational aviation universityuk_UA
dc.subjectдипломна роботаuk_UA
dc.subjectбіотехнологіяuk_UA
dc.subjectbiotechnologyuk_UA
dc.subject3,6-дихлор-2-метоксибензойна кислотаuk_UA
dc.subjectтоксичністьuk_UA
dc.subjectметоди добуванняuk_UA
dc.subjectекстракціяuk_UA
dc.subjectраман спектроскопіяuk_UA
dc.subjectдобуванняuk_UA
dc.subjectспектрофотометріяuk_UA
dc.subjectВЕРХuk_UA
dc.subjectметодика визначенняuk_UA
dc.subject3,6-dichloro-2-methoxybenzoic aciduk_UA
dc.subjecttoxicityuk_UA
dc.subjectpreparation mrthodsuk_UA
dc.subjectextractionuk_UA
dc.subjectspectrophotometryuk_UA
dc.subjectraman spectroscopyuk_UA
dc.subjectHPLCuk_UA
dc.subjectmethod of determinationuk_UA
dc.titleInvestigation of conditions for determination of 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic aciduk_UA
dc.title.alternativeДослідження умов визначення 3,6-дихлоро-2-метоксибензойної кислотиuk_UA
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2021_162_Кушнірук.pdfПояснювальна записка1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.