Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51867
Title: Investigation of conditions for determination of 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
Other Titles: Дослідження умов визначення 3,6-дихлоро-2-метоксибензойної кислоти
Authors: Кушнірук, Анна Вікторівна
Kushniruk, Anna Viktorivna
Keywords: дипломна робота
біотехнологія
biotechnology
3,6-дихлор-2-метоксибензойна кислота
токсичність
методи добування
екстракція
раман спектроскопія
добування
спектрофотометрія
ВЕРХ
методика визначення
3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid
toxicity
preparation mrthods
extraction
spectrophotometry
raman spectroscopy
HPLC
method of determination
Issue Date: Jun-2021
Publisher: National aviation university
Abstract: 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid (dicamba) is an important and selective systemic herbicide. It is effective against annual and perennial broad-leaved weeds and brushed species in cereals, maize, sorghum, sugarcane, turf, pastures, range land and non-crop areas. Dicamba is absorbed through roots as well as leaves and translocates throughout the plant. It mimics auxin, a plant growth regulator and at adequate concentrations, is known to increase plant growth rate that outgrows its nutrient supplies leading to death of the plant. Dicamba in combination with phenoxy or other herbicides is used in pastures, range land, and non-crop areas to control weeds.
3,6-Дихлоро-2-метоксибензойна кислота(дікамба) - важливий і селективний систематичний гербіцид. Він ефективний проти щорічника і вічних бур'янів та різних збудників різновидів в зернових культурах, кукурудзі, сорго, цукровій тростині, сфері впливу, пасовищах, вибудовують землю і неврожайні області. Дікамба абсорбується через корені також як і вирушає і переміщає впродовж установки. Вона наслідує ауксин, регулятор зростання установки і в адекватних концентраціях, відомо, збільшує темп приросту установки, який переростає його поживні постачання, що ведуть на смерть установки. Дікамба в комбінації з феноксі або іншими гербіцидами використаний в пасовищах, вибудовують землю, і неврожайні області, щоб управляти бур'янами.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" . Керівник проекту: доцент, к. х. н. Мага І.М.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51867
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2021_162_Кушнірук.pdfПояснювальна записка1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.