Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55637
Title: Preliminary design of the medium range cargo aircraft with payload up to 47 tones
Other Titles: Аванпроект середньо-магістрального вантажного літака вантажепід’ємністью до 47 тонн
Authors: Stepanenko, Valeriy
Степаненко, Валерій Павлович
Keywords: aircraft
preliminary design
aircraft centering
convertion of freight aircraft to medical evacuation
medical module
loads
літак
аванпроект
центрування літака
конвертація вантажного літака в медичний
медичний модуль
навантаження
дипломна робота
Issue Date: Jun-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Stepanenko V. Preliminary design of the medium range cargo aircraft with payload up to 47 tones. - Bachelor thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2022. - 48 p.
Abstract: This bachelor thesis is dedicated to design of the medium range cargo aircraft with payload up to 47 tones, that may be converted into medіcal versіon with medical modules. In the diploma were performed analysis of prototypes and selection of the most advanced technical solutions, evaluation of geometric characteristics, calculation of the center of mass of the aircraft, design of converted aircraft, calculation of the center of mass taking into account the medical module. The results of the work can be used in the aviation industry and in the educational process of aviation specialties.
Ця бакалаврська робота присвячена розробці вантажного літака середньої дальності з корисним навантаженням до 47 тонн, який може бути перероблений в медичний варіант з медичними модулями. У дипломі були виконані аналіз літаків-прототипів та вибір найбільш прогресивних технічних рішень, оцінка геометричних характеристик, розрахунок центру мас літака, проектування переобладнаного літака, розрахунок центру мас з урахуванням медичного модуля. Результати роботи можуть бути використані в авіаційній промисловості та в навчальному процесі авіаційних спеціальностей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Закієв Вадим Ісламович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55637
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2022_134_StepanenkoVP.pdfBachalor Thesis1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.