Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56051
Название: Екологічні імперативи функціонування системи землекористування в галузі автомобільного транспорту та дорожнього господарства
Другие названия: Environmental Imperatives of Automobile Transport’s Land Use’s Functioning and Road Management
Авторы: Новаковська, Ірина Олексіївна
Іщенко, Наталя Федорівна
Novakovska, Iryna
Ishchenko, Nataliia
Ключевые слова: land use
road transport
highways
roadside stripes
environment
землекористування
автомобільний транспорт
автомобільні дороги
придорожні смуги
навколишнє природне середовище.
Дата публикации: 2019
Издательство: Інститут агроекології і прирродокористування НААН
Библиографическое описание: Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф. Екологічні імперативи функціонування системи землекористування в галузі автомобільного транспорту та дорожнього господарства / Новаковська І.О. // Збалансоване природокористування. Київ. – 2019.- № 1 с. 82–92
Серия/номер: 1;Збалансоване природокористування
Краткий осмотр (реферат): Досліджено основні показники оцінки роботи автомобільного транспорту в структурі інших видів транспорту, розглянуто вплив автомобільного транспорту на компоненти біосфери, про- аналізовано основні джерела забруднення автомобільним транспортом навколишнього природного середовища, в т.ч. придорожніх смуг. Розглянуто та проаналізовано джерела впливу, характер та спрямованість землекористування в галузі автомобільного транспорту, надано пропозиції щодо покращення його екологічної складової. Зважаючи на те, що процес розвитку транспорт- ної інфраструктури сприяє прискореному соціально-економічному, екологічно збалансованому розвитку країни, а транспорт та автомобільні дороги є каркасом для забезпечення діяльності держави загалом, значна увага приділяється критеріям роботи транспорту, як-от: обсяг пере- везення вантажів, вантажообіг, співвідношення видів транспорту у вантажних перевезеннях, обсяг перевезення пасажирів, пасажирообіг в економічному аспекті, впливу автотранспорту та користування автомобільними дорогами як на придорожні смуги, так і на навколишнє природне середовище загалом, що призводить до непоправних наслідків. Зважаючи що, з одного боку, авто- мобільний транспорт позитивно впливає на економічні показники розвитку країни, а з іншого — призводить до негативного впливу на довкілля, екобезпечне землекористування наразі має низку проблем, розв’язання яких неможливе без постійної уваги та контролю органів місцевого само- врядування та держави загалом. Наразі необхідним є впровадження заходів, які зможуть істотно вплинути на екологічну ситуацію у дорожньому господарстві.
The main indicators of the road transport’s estimation of operation in the structure of other transport modes have been investigated. Also it has been considered the main factors of road transport influence on the biosphere components. The main sources of environmental pollution by road transport, including roadside buses, have been analyzed, proposals for improvement of the environmental component of road transport land use. Taking into account that the process of development of transport infrastructure leads to accelerated socio-economic, ecologically balanced country development. Herewith transport and roads are the framework for ensuring the state’s activity in general, therefore considerable attention is paid to the criteria of transport work. There are the volume of cargo transportation, cargo turnover, the ratio of transport modes in freight traffic, the volume of transportation of passengers, passenger traffic from the economic point of view and the impact of vehicles’ work and emlekorystuvannya roads negative impact both on roadside strips and the environment as a whole, it will be leading to irreparable consequences. Considering that, on the one hand, road transport has a positive impact on economic indicators of the country’s development, and on the other hand, it negatively affects different ecological systems, ecologically safe land use has many problems. Solving these problems is impossible without constant attention and control of local governments and the state as a whole. Implementation of measures are necessary and would significantly affect the environmental situation in the road economy.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56051
DOI: 10.33730/2310-4678.1.2019.170600
Располагается в коллекциях:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)
Наукові статті викладачів кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
170600-376926-1-PB.pdf173.68 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.