Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56674
Название: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Людський фактор в авіації"
Другие названия: Educational and methodical complex "Human Factor in Aviation"
Авторы: Шевчук, Дмитро Олегович
Shevchuk, Dmytro
Ключевые слова: людський фактор
авіація
транспорт
aviation
human factor
transport
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в галузі транспортних технологій. Метою викладення дисципліни є розкриття сучасних наукових понять, методів та технологій сучасної концепції людського фактору у діяльності авіатранспортної системи. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є опанування: - теоретичними знаннями щодо характеристик та обмежень людини як об’єкта досліджень; - основами впливу характеристик та обмежень людини на безпеку польотів; - впливу характеристик навколишнього та робочого середовища на працездатність людини; - впливу національної та корпоративної культури, рівня підготовки членів екіпажу на безпеку польотів; - системою управління безпекою польотів; - методів розслідування авіаційних подій та інцидентів та ролі людського фактору у них.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for studying technological disciplines for training specialists in the field of transport technologies. The purpose of teaching the discipline is to reveal modern scientific concepts, methods and technologies of the modern concept of the human factor in the activities of the air transport system. The objectives of studying the discipline are to master: - theoretical knowledge of the characteristics and limitations of a person as an object of research; - the basics of the impact of human characteristics and restrictions on Flight Safety; - influence of environmental and working environment characteristics on Human Performance; - influence of national and corporate culture, the level of training of crew members on Flight Safety; - flight safety management system; - methods of investigation of aviation accidents and incidents and the role of the human factor in them.
Описание: Робочу програму навчальної дисципліни «Людський фактор в авіації» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-1/21 та №НБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.The working program of the discipline "the human factor in aviation" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. NB-7-275-1/21, RB No.-7-275-1/21 and NB No.-7-275- 1z/21, no. RB-7-275-1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56674
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
РП_Людський фактор в авіації_план2021.pdfРобоча програма910.49 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.