Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57664
Title: Процеси управління ризиками в інтегрованих системах менеджменту
Authors: Константинов, Антон
Keywords: процес
людський фактор
дипломна робота
ризик
система управління якістю
імовірність
значущість
оцінювання
Issue Date: 23-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Константинов А. Процеси управління ризиками в інтегрованих системах менеджменту. - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 105 с.
Abstract: У роботі досліджено теоретичні основи управління якістю; визначено сутність поняття ризику та проведена класифікаціяю його видів; проаналізовано сучасні концепції та методи управління ризиками; розроблено пропозиції щодо удосконалення організації управління ризиками в системах управління якістю. Розроблені у роботі пропозиції призначені для використання у практичній діяльності підприємств бідь якого розміру, сфери діяльності та форм власності. Застосування розроблених заходів на практиці дозволить суттєво підвищити ефективність функціонування систем управління якістю одержання об’єктивної інформації щодо якості наданих послуг, оперативного ухвалення управлінських рішень з урахуванням ризиків з метою реального поліпшення та наближення рівня якості послуг до потреб замовників. Суть процесу управління на підприємстві складається в прийнятті та реалізації керівництвом рішень, які сприяють досягненню критерію управління (наприклад, підвищення попиту на продукцію, зменшення витрат виробництва, вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів і т.п.). Сучасне управління якістю (в усіх галузях економіки, зокрема в ЮП) складається в прийнятті і реалізації управлінських рішень стосовно якості продукції з першочерговою орієнтацією на споживача. Така орієнтація передбачає, перш за все, актуальність і доступність продукції, забезпечення потрібних параметрів, а також встановлення прийнятної для споживача ціни.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: д.т.н., професор. Носко П. Л.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57664
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Константинов А.А. Дипломна робота.pdfДипломна робота1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.