Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57679
Title: Процеси сертифікації авіатехніки, авіаоб`єктів та послуг
Authors: Костецький, Іван
Keywords: ІКАО
дипломна робота
ІАТА
система управління безпекою польотів
сертифікація авіаційних обʼєктів
сертифікації аеропортів
сертифікація авіаційних послуг
Issue Date: 23-Nov-2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Костецький І. Процеси сертифікації авіатехніки, авіаоб`єктів та послуг. - Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 101 с.
Abstract: У сучасних умовах світовий ринок висуває жорсткі вимоги до надходжень до нього продукції. Тому при прийнятті остаточного рішення про використання вироби враховується комплекс показників: науковотехнічні досягнення, використані при його створенні, експлуатаційні показники, результати маркетингу, рівень виробництва і збуту, якість сервісу та інші. Продукція володіє високою якістю, якщо вона відповідає вимогам стандартів та нормативної документації. При цьому необхідно розташовувати механізмом підтвердження відповідності виробу пропонованим до нього вимогам. Таким механізмом є сертифікація. Під сертифікацією розуміють комплекс дій, в результаті яких спеціальним документом (сертифікатом) або знаком відповідності підтверджується відповідність продукції або послуг вимогам стандартів або інших документів, взаємоузгоджених між споживачами і виробниками. Сертифікація - один з найважливіших механізмів управління якістю дає можливість об'єктивно оцінити продукцію, підтвердити споживачеві її безпеку, організувати контроль відповідності екологічної чистоти, а також сприяє збільшенню конкурентоспроможності. Сертифікація є засобом інформації споживачів і може стати одним з найбільш ефективних засобів правового регулювання торгових відносин, оскільки спирається на чітко сформульовані і доступні для контролю нормативні документи. Наявність сертифіката, який свідчить про якість продукції і результати випробування її у визнаних міжнародних центрах, сьогодні є обов'язковою умовою виходу на зовнішній ринок і показником конкурентоспроможності. Впроваджуючи систему сертифікації процесів у організацій, видачі Сертифіката та подальшого їх інспектування, забезпечується захист громадських інтересів (пасажирів, споживачів), вплив на діяльність організації щодо забезпечення льотної придатності та контроль її, не посягаючи на її самостійність і пряму відповідальність за забезпечення безпеки авіації.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: д.т.н., професор Мирослав Васильович Кіндрачук
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57679
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів, стандартизації та сертифікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломна робота Костецький І.pdfДипломна робота1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.