Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58036
Title: Вища математика. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей
Authors: Фортуна, Василь Васильович
Ластівка, Іван Олексійович
Тугай, Ганна Володимирівна
Keywords: подвійні інтеграли
потрійні інтеграли
криволінійні інтеграли
поверхневі інтеграли
застосування
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Вища математика. Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей / уклад. : І.О. Ластівка, В.В. Фортуна, Г.В. Тугай. – К. : НАУ, 2022. – 54 с.
Укладено відповідно до програм курсів «Вища математика». Методичні рекомендації містять приклади розв’язання типових задач розділу «Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли», запитання для самоперевірки і завдання для самостійного виконання з відповідями. Для студентів технічних спеціальностей
Description: Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять. Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення та закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни «Вища математика» шляхом вироблення вміння самостійно працювати з навчальною літературою
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58036
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод. реком. Кратні інтеграли 2_2(1)2.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.