Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58138
Title: Навчально методичний комплекс дисципліни «Авіаційна англійська мова (частина 1)"(спец. 275.4; ОС Бакалавр )
Other Titles: Educational and methodological complex of discipline “Aviation English (part 1)” (Speciality: 275.4 Bachelor )
Authors: Немлій, Людмила Сергіївна
Nemlii, Liudmyla
Keywords: бортпровідник
авіаційна англійська мова
комунікація
взаємодія
причини стресу
бесіда
термінологія авіаційної галузі
flight attendant
aviation english
communication
interaction
causes of stress
conversation
terminology of the aviation industry
Issue Date: 2022
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна Авіаційна англійська мова (частина 1) є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузях авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури. Метою викладання дисципліни є набуття студентами навичок іншомовної комунікації в ситуаціях професійної діяльності під час виконання службових обов’язків; усного спілкування для зрозумілого викладення власних думок; вирішення можливих проблемних ситуацій; вивчення спеціалізованої авіаційної термінології; ознайомлення з новітніми досягненнями науки та техніки в галузі авіаційного транспорту та транспортної інфраструктури.
The subject “Aviation English (part 1)” is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of Air Transport and transport infrastructure. The purpose of teaching the subject is to acquire English language communication skills in a separate field of professional activity; to improve verbal communication and problem-solving skills; to study the specialized aviation terminology; to get acquainted with the latest achievements of science and technology in the field of air transportation infrastructure.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58138
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ААМ-1_НМК_275.4_2 к.pdfТитульні сторінки навчально-методичного комплексу637.96 kBAdobe PDFView/Open
02_ ААМ-1_РП_275.4_2 к .pdfРобоча програма453.59 kBAdobe PDFView/Open
03_ ААМ-1_ ППЗ _275.4_2к.pdfПлан практичних занять263.05 kBAdobe PDFView/Open
04_ ААМ-1_МКР_275.4_2 к.pdfМодульна контрольна робота (зразок)269.74 kBAdobe PDFView/Open
05_ ААМ-1_CКР_275.4_2 к.pdfСеместрова контрольна робота (зразок)207.94 kBAdobe PDFView/Open
01_ААМ-1_Силабус_275.4_2 к. .pdfСилабус315.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.