Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58831
Title: Adaptive modeling and forecasting of nonlinear nonstationary processes
Other Titles: Адаптивне моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів
Authors: Bidyuk, Petro
Бідюк, Петро Іванович
Sineglazov, Viktor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Keywords: adaptive modeling
probabilistic and statistical models
short-term forecasting
uncertainties in modeling
system analysis principles
адаптивне моделювання
ймовірнісно-статистичні моделi
короткострокове прогнозування
невизначеності у моделювання
принципи системного аналізу
Issue Date: 24-Mar-2020
Publisher: National Aviation University
Citation: Bidyuk P. I. Adaptive modeling and forecasting of nonlinear nonstationary processes / P. I. Bidyuk, V. M. Sineglazov // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 1(63). – pp. 16–31
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№1(63)
Електроніка та системи управління;№1(63)
Abstract: The study is directed towards development of adaptive decision support system for modeling and forecasting nonlinear nonstationary processes in economy, finances and other areas of human activities. The structure and parameter adaptation procedures for the regression and probabilistic models are proposed as well as respective information system architecture and functional layout are developed. The system development is based on the system analysis principles such as adaptive model structure estimation, optimization of model parameter estimation procedures, identification and taking into consideration of possible uncertainties met in the process of data processing and mathematical model development. The uncertainties are inherent to data collecting, model constructing and forecasting procedures and play a role of negative influence factors to the information system computational procedures. Reduction of their influence is favorable for enhancing the quality of intermediate and final results of computations. The illustrative examples of practical application of the system developed proving the system functionality are provided.
Дослідження спрямоване на створення адаптивної системи підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці, фінансах та інших галузях людської діяльності. Запропоновано процедури для адаптивного оцінювання структури і параметрів регресійних і ймовірнісних моделей, а також архітектура і функціональна схема відповідної інформаційної системи. Розробка системи ґрунтується на принципах системного аналізу, таких як адаптивне оцінювання структури моделей, оптимізація процедур оцінювання параметрів моделей, ідентифікація та врахування можливих невизначеностей, які зустрічаються при обробці даних і побудові математичних моделей. Невизначеності зустрічаються при зборі даних, побудові моделей, в процедурах прогнозування і відіграють роль факторів негативного впливу на обчислювальні процедури в інформаційній системі. Зменшення їх впливу сприяє підвищенню якості проміжних та остаточних результатів обчислень. Розглянуто ілюстративні приклади практичного застосування розробленої системи, що підтверджують її функціональність.
Description: Журнал входить до Переліку наукових видань Міністерства освіти і науки України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт у галузі технічних наук категорії «Б» Рекомендовано до друку Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 1 від 26 лютого 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58831
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.63.14515
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdfНаукова стаття1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.