Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59086
Title: Automatic system for UAV identification in multi-position sound monitoring systems
Other Titles: Автоматична система ідентифікації БПЛА багатопозиційними засобами звукового моніторингу
Authors: Sineglazov, Victor
Синєглазов, Віктор Михайлович
Pantyeyev, Roman
Пантєєв, Роман Леонідович
Balov, Oleksandr
Балов, Олександр Володимирович
Keywords: sound location
unmanned aerial vehicle
identification
coordinates calculation
delay time
iteration process
measurement accuracy
sound parameters
звуковий моніторинг
безпілотний літальний апарат
ідентифікація
обчислення координат
час затримки
ітераційний процес
точність вимірювання
параметри звуку
Issue Date: 12-Dec-2020
Citation: Sineglazov V. M. Automatic system for UAV identification in multi-position sound monitoring systems / V. M. Sineglazov, R. L. Pantyeyev, O. V. Balov // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2020. – No 4(66). – pp. 24–31.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№4(66)
Abstract: The paper deals with methods and algorithms for increasing the accuracy of unmanned aerial vehicle identification. Accumulation of data on radiation parameters during the session of observation of an object allows to make continuous specification of the made decisions by the set moment of the end of a session of observation the reliability of its identification would be sufficient for acceptance of necessary prompt actions. If to consider a problem of identification taking into account the specified specifics, then in its structure it is necessary to allocate several stages of decision-making depending on volume available for the considered moment of observation of data, conditions of their receiving and processing by the technical means of the information-measuring system. Observation system and control of objects of a sound emission represent difficult sound engineering complexes in which work not only equipment rooms and software, the knowledge base and data, but also intellectual resources of experts are involved. Decisions of different levels in such systems are made not only automatically technical means on the basis of formal algorithms, but also operators, on the basis of the and borrowed experience. Taking into account it is necessary to consider, both bases of creation of formal algorithms of decision-making, and feature of decision-making by the expert for the purpose of clarification of conditions of ensuring the maximum reliability of identification.
У статті розглядаються методи і алгоритми підвищення точності ідентифікації безпілотного літального апарату за допомогою багатопозиційного комплексу звукового моніторингу. Накопичення даних про параметри випромінювання під час періоду спостереження за об'єктом дозволяє здійснювати безперервне уточнення прийнятих рішень до заданого моменту закінчення процесу спостереження, достовірність ідентифікації при цьому буде достатньою для прийняття необхідних оперативних дій. При розгляді задачі ідентифікації з урахуванням зазначеної специфіки розглядається кілька етапів прийняття рішення в залежності від обсягу наявних даних на момент спостереження, умов їх отримання і обробки інформаційно-вимірювальними системами. Системи ідентифікації об’єктів звукового випромінювання являють собою складні технічні комплекси, в роботі яких задіяні не тільки апаратне та програмне забезпечення, база знань і безпосередньо дані, але також і інтелектуальні ресурси фахівців. Рішення різного рівня в таких системах приймаються не тільки автоматично технічними засобами на основі формальних алгоритмів, але і операторами, на основі накопиченого і запозиченого досвіду. При розробці таких систем необхідно враховувати як основи побудови формальних алгоритмів прийняття рішень, так і особливості прийняття рішення експертом з метою визначення умов для забезпечення максимальної надійності ідентифікації.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 11 від 22 грудня 2020 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/59086
ISSN: 1990-5548
DOI: 10.18372/1990-5548.66.15227
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdfНаукова стаття1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.