Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60126
Title: Preliminary design of long range freighter with improved overhead loading equipment
Other Titles: Аванпроєкт дальньомагістрального вантажного літака з удосконаленим верхнім завантажувальним обладнанням
Authors: Yurchyk, Denys
Юрчик, Денис Юрійович
Keywords: aircraft preliminary design
layout
center of gravity calculation
telfers
component calculation
дипломна робота
аванпроєкт літака
компонування
центрування
тельфери
розрахунок конструкції елементів
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Yurchyk D. Preliminary design of long range freighter with improved overhead loading equipment. - Bachelor thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 59 p.
Abstract: The aim of the qualification work is development of a preliminary design for a cargo aircraft for long-haul airlines with an improved upper loading equipment that complies with international flight standards, safety regulations, economic efficiency, and reliability. It also involves the design of a trolley system to facilitate and streamline the loading and unloading of the aircraft. The work utilized the method of comparative analysis of prototype aircraft to select the most justified technical solutions, computer-aided design using CAD/CAM/CAE systems, and sketch design of the trolley system based on technical data from similar devices. The practical significance of the results of this qualification work lies in enhancing the reliability and efficiency of air cargo transportation, justifying the use of a trolley system that improves work convenience, reduces personnel fatigue, and speeds up loading and unloading operations. The materials of this qualification work can be applied in the aviation industry and in the educational process of aviation specialties.
Мета представленної роботи - розробка аванпроєкту вантажного літака для дальньомагістральних авіаліній з удосконаленим верхнім завантажувальним обладнанням, що відповідає міжнародним стандартам польотів, нормам безпеки, економічності та надійності, а також проєктування тельферної системидля присткорення та спрощеня завантаження та розвантаження літака. В роботі було використано методи порівняльного аналізу літаків-прототипів для вибору найбільш обґрунтованих технічних рішень, компьютерного проєктування за допомогою CAD/CAM/CAE систем, ескізного проєктування тельферу з використанням технічних даних подібних пристроїв. Практичне значення результату кваліфікаційної роботи полягає в підвищенні надійності та ефективності вантажних повітряних перевезень, обґрунтовання застосування тельферної системи, що підвищує зручність робіт, зменшує стомлюваність персоналу та пришвидшує операції завантаження-розвантаження. Матеріали кваліфікаційної роботи можуть бути використані в авіаційній галузі та в навчальному процесі авіаційних спеціальностей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: професор, д.т.н. Карускевич Михайло Віталійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60126
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2023_134_YurchykDY.pdfBachelor Thesis2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.