Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60127
Title: Preliminary Design of a Mid-Range Aircraft with 200 Passenger Capacity
Other Titles: Аванпроект середньомагістрального літака пасажиромісткістю 200 чоловік
Authors: Yatsenko, Yaroslav
Яценко, Ярослав Сергійович
Keywords: aircraft prelimininary design
passenger cabin layout
center of gravity position
emergency equipment
portable rescue device
аванпроект літака
компонування пасажирської кабіни
центрування літака
рятувальне обладнання
переносний пристрій
дипломна робота
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Yatsenko Y. Preliminary Design of a Mid-Range Aircraft with 200 Passenger Capacity. - Bachelor thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 58 p.
Abstract: A medium-haul passenger aircraft designed to carry 200 passengers is being developed. The objective of the work is to create a preliminary design of a medium-haul passenger aircraft and determine its key flight and technical characteristics. The main focus of the project is on a portable rescue device. The project employs a method of a comparative analysis of prototype aircraft to select the most justified technical solutions, as well as engineering calculation methods to obtain the primary parameters of the designed aircraft. In the special part, a conceptual portable rescue device needs to be developed. The main significance of this work lies in reducing passenger injuries, as the portable device will help sustain the passengers' vital functions even when they are far away from their seats. The practical value of the thesis lies in enhancing the efficiency of passenger transportation. The results of the work can be applied in the aviation industry and in the educational process for aviation students.
Представлена робота присвячується проектуванню середньомагістрального літака, призначеного для перевезення 200 пасажирів. Метою роботи є створення аванпроекту середньомагістрального пасажирського літака та визначення його основних льотно-технічних характеристик. Основним предметом розробки є рятувальний переносний пристрій. У роботі використовується метод порівняльного аналізу літаків -прототипів для вибору найбільш обґрунтованих технічних рішень, а також методи інженерних розрахунків для отримання основних параметрів проектованого літака. У спеціальній частині необхідно розробити концептуальний рятувальний переносний пристрій. Головна актуальність роботи полягає в зниженні травмованості пасажирів, оскільки переносний пристрій допоможе забезпечити життєздатність організму, навіть якщо пасажир знаходиться далеко від свого сидіння. Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в підвищенні ефективності пасажирських перевезень. Результати роботи можуть бути використані в авіаційній галузі та в навчальному процесі студентів авіаційних спеціальностей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Маслак Тетяна Петрівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60127
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2023_134_YatsenkoYaS.pdfBachelor Thesis1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.