Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60134
Title: Preliminary design of passenger aircraft with application of nanotechnologies
Other Titles: Аванпроект пасажирського літака із застосуванням нанотехнологій
Authors: Yurchenko, Neonila
Юрченко, Неоніла Володимирівна
Keywords: preliminary design
cabin layout
center of gravity
nanotechnology
fuel efficiency calculation
дипломна робота
аванпроєкт літака
компонування
центрування
нанотехнології
розрахунок паливної ефективності
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Yurchenko N. Preliminary design of passenger aircraft with application of nanotechnologies. - Bachelor thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 72 p.
Abstract: This qualification work is devoted to the development of a medium-haul passenger plane for 185 passengers that meets international flight standards, standards of safety, economy and reliability, as well as the search for practical methods of using nanotechnology in the aviation industry. Analytical calculations, computer-aided design using CAD/CAM/CAE systems, and sketch design were used in the work. The results of the qualification work are of practical importance, as they can be used to increase the reliability and effectiveness of passenger transportation by air transport, as well as to expand the possibilities of elimination aircraft icing. The content of the qualification work can be used in the educational process and practical work of design specialists in specialized design institutions.
Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці середньомагістрального пасажирського літака на 185 пасажирів, що відповідає міжнародним стандартам польотів, стандартам безпеки, економічності та надійності, а також пошуку прктичних методів використання нанотехнологій в авіаційній галузі. В роботі були використані аналітичні розрахунки, комп'ютерне проєктування з використанням систем CAD/CAM/CAE і ескізне проєктування. Результати кваліфікаційної роботи мають практичне значення, оскільки вони можуть бути використані для підвищення надійності та результативності перевезень пассажирів повітряним транспортом, а також розширення можливостей боротьби від обледеніння літака. Вміст кваліфікаційної роботи може бути використаний в освітньому процесі та практичній роботі фахівців-конструкторів в спеціалізованих проєктних установах. Дипломна
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Краснопольський Володимир Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60134
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2023_134_YurchenkoNV.pdfBachelor Thesis1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.