Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60780
Title: Analysis of wear resistance aviation materials with titanium alloys
Other Titles: Аналіз зносостійкості авіаційних матеріалів з титановими сплавами
Authors: Al-Rybaye, Hasan Falah Hasan
Аль-Рубайє, Хасан Фалах Хасан
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипломна робота
wear resistance
aviation materials
titanium alloys
зносостійкість
титан
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: To begin with I want to mention that every element has its own life cycle. No matter if it corresponds to elements made by human or some naturally created parts. Though speaking about details that are created for different movement purposes the lifecycle runs much faster. The reason for that is that such details are under great influence of friction forces and hence wear becomes the reason why their lifecycle is so short. Among the maing negative factors that can damage different details is fretting-corrosion. No matter what are the modern methods of repairing and recovery, but unfortunately all of the details that are under cyclic movement cannot avoid its influence. So the way out is to use such materials and especially alloys that can reduce losses of surface and elongate duration of details operation. In our diploma work we will make a set of tests on the special machine that imitates cyclic movement. For obtaining the best results that are close to reality we chose titanium alloy ВТ-22 in couple with different materials and try to compare our important results. Due to this results we will understand the best and most reliable couple for titanium alloy. It’s obvious that titanium is very reliable element and has very high characteristics. So we will try to find out the best metal alloy among the counter specimens. Our investigations will be very useful for different plants, factories and design offices. We will determine the best couple that corresponds to 2 main parameters: prime cost and durability.
Для початку хочу сказати, що кожен елемент має свій життєвий цикл. Неважливо, чи відповідає він елементам, створеним людиною, чи якимсь частинам, створеним природним шляхом. Хоча якщо говорити про деталі, створені для різних цілей руху, життєвий цикл проходить набагато швидше. Причина цього полягає в тому, що такі деталі знаходяться під сильним впливом сил тертя, і тому знос стає причиною того, що їхній життєвий цикл такий короткий. Серед основних негативних факторів, які можуть пошкодити різні деталі, є фреттинг-корозія. Якими б не були сучасні методи ремонту та відновлення, але, на жаль, всі деталі, що знаходяться в циклічному русі, не можуть уникнути його впливу. Тому вихід полягає у використанні таких матеріалів і особливо сплавів, які дозволяють зменшити втрати поверхні та збільшити тривалість експлуатації деталей. У нашій дипломній роботі ми проведемо комплекс випробувань на спеціальній машині, що імітує циклічний рух. Для отримання найкращих результатів, наближених до реальних, ми вибрали титановий сплав ВТ-22 у поєднанні з різними матеріалами та спробували порівняти наші важливі результати. Завдяки цим результатам ми зрозуміємо найкращу і надійну пару для титанового сплаву. Очевидно, що титан є дуже надійним елементом і має дуже високі характеристики. Тому ми спробуємо знайти кращий металевий сплав серед зустрічних екземплярів. Наші дослідження будуть дуже корисні для різних заводів, фабрик і конструкторських бюро. Ми визначимо найкращу пару, яка відповідає 2 основним параметрам: собівартості та довговічності.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60780
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хасан_original_14072023_083523.pdfКваліфікаційна робота1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.