Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60782
Title: Development of method for testing spherical bearings for wear resistance
Other Titles: Розробка методики випробувань шарнірних підшипників на зносостійкість
Authors: Skvortsov, Oleksandr Oleksandrovich
Скворцов, Олександр Олександрович
Keywords: qualification work
кваліфікаційна робота
дипломна робота
зносостійкість
методика
spherical bearings
Development of method
wear resistance
Issue Date: Dec-2021
Publisher: National Aviation University
Abstract: The aircraft industry, as one of the most high-tech sectors, is currently undergoing major transformations. This is due before total deep and rapid changes global economy and the new nature of competition. The technology portfolio of the sector is changing very dynamic, replenished with new samples products and not always "open" developments. Some after some time lose their relevance, and not having time to realize their potential, due to the acceleration of the cycle, others move into the category of breakthroughs and become the basis future aviation. A characteristic trend in the current stage of development of aviation technologies is their migration from the military to the civilian sector and vice versa. In other words, technology is evolving "Dual purpose". Currently, several segments in which the turning points of technological sector evolution: aircraft engines, new structural materials and coatings, on-board equipment, aviation fuel. Historically, aviation development has focused on overcoming two barriers – maximum heights and flight speeds.
Авіабудування, як одна з найбільш високотехнологічних галузей, зараз переживає серйозні трансформації. Це пов'язано з тотальними глибокими і стрімкими змінами світової економіки і новим характером конкуренції. Технологічний портфель сектора змінюється дуже динамічно, поповнюється новими зразками продукції і не завжди «відкритими» розробками. Одні через деякий час втрачають свою актуальність, і не встигаючи реалізувати свій потенціал, через прискорення циклу, інші переходять у розряд проривних і стають основою майбутньої авіації. Характерною тенденцією сучасного етапу розвитку авіаційних технологій є їх міграція з військового сектору у цивільний і навпаки. Іншими словами, технологія розвивається «Подвійного призначення». Наразі кілька сегментів, в яких відбуваються переломні моменти розвитку технологічного сектору: авіаційні двигуни, нові конструкційні матеріали та покриття, бортове обладнання, авіаційне паливо. Історично розвиток авіації був зосереджений на подоланні двох бар’єрів – максимальної висоти та швидкості польоту.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету» . Керівник проекту: доцент, к. т. н. Хімко Андрій Миколайович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60782
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Скворцов_original_14072023_083534.pdfКваліфікаційна робота1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.