Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60814
Название: Еволюція української фалеристики в умовах війни Російської Федерації проти України
Другие названия: The Evolution Of Ukrainian Phaleristics In The Conditions Of The War Of The Russian Federation Against Ukraine
Авторы: Карпов, Віктор Васильович
Karpov, Viktor
Ключевые слова: Головнокомандувач Збройних Сил України
воєнна історія
українська фалеристика
Збройні Сили України
Міністерство оборони України
військові нагороди
відомчі заохочувальні відзнаки
нагородна система
Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine
military history
ukrainian phalerology
Armed Forces of Ukraine
Ministry of Defence of Ukraine
military awards
departmental awards
award system
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний університет оборони України
Библиографическое описание: Карпов В.В. Еволюція української фалеристики в умовах війни Російської Федерації проти України // Воєнно-історичний вісник, 2022. № 4(46). С. 118-133.
Краткий осмотр (реферат): Окреслено процес подальшого розвитку української військової символіки в умовах збройної боротьби Російської Федерації проти України. Проаналізовано евристику нагородної системи та створення нової моделі відзначення воїнів за звитягу, базованої на історичному підході до пізнання суспільних процесів. Показано, що фокуси останніх досліджень в історичній науці вже вказують на значну увагу дослідників до проблеми символьного означення українського війська. Розвиток традиційних ідейних основ військової символіки свідчить про рішуче повернення до першоджерел української фалеристики. Військові нагороди різних історичних формацій української державності стали основою новітньої нагородної системи. Захоплення історичним минулим відкриває шлях до нових ідейно-теоретичних та образотворчих підходів формування відзнак, пов’язаних із бойовою діяльністю військ, конкретним видом військової звитяги.
The article outlines the process of further development of Ukrainian military symbols in the conditions of the armed struggle of the Russian Federation against Ukraine. The heuristics of the reward system and the creation of a new model of awarding soldiers for valor, based on a historical approach to understanding social processes, were analyzed. It is shown that the focus of recent research in historical science already indicates a significant attention of researchers to the problem of the symbolic meaning of the Ukrainian army. The development of the traditional ideological foundations of military symbolism indicates a decisive return to the original sources of Ukrainian phalerology. Military awards of various historical formations of Ukrainian statehood became the basis of the newest award system. Fascination with the historical past opens the way to new ideological-theoretical and pictorial approaches to the formation of insignia related to the combat activity of troops, a specific type of military feat.
Описание: Битинський, M. (1932). Військoві відзнаки Українськoї націoнальнoї армії. Гуртуймoся. Ч. 9, с. 10–12. Бондаренко, Г. (1997). Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни. Луцьк: Ред.-вид. відд. Волин. ун-ту, 222 с. Бузало, В. (1993). Кокарда армії УНР зразка січня 1918 р. Знак: вісник Українського геральдичного товариства. Ч. 4, с. 7. Вєдєнєєв, Д. В. (2004). До історії нагородної системи Української Повстанської Армії. Однострій: військово-історичний журнал. № 8, с. 13–16. Воронін, В. (2013). Люди, держава, нагороди. Нагородна система України ХХ–ХХІ сто літь: виникнення та розвиток в умовах політичних і соціально-економічних трансформацій держави і суспільства: монографія. Харків. Фоліо, 320 с. Гломозда, К. (1996). Відзнаки українського війська доби Визвольних змагань. Історія українського війська (1917–1995). (Упор. Я. Дашкевич). Львів: Світ, c. 257–268. Городиський, О. (1966). Про медалі й військові відзначення. Вісті: український військовий журнал. Ч. 121, с. 19–22. Карпов, В. (2006). Українська військова символіка. 2-ге видання, доповнене й перероблене. Київ: Либідь. 264 с. Карпов, В. (2007). Військова символіка держави. Київ. Либідь, 296 с. Карпов, В. (2009). Військові нагороди доби Директорії УНР. Воєнна історія. № 1 (43), с. 121–130. Карпов, В. (2014). Методологічні засади дослідження проблеми військової символіки України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: науковий журнал. Київ: Міленіум. № 4, с. 169–174 Карпов, В. (2015a). Фалеристичні традиції Української Народної Республіки. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: науковий журнал. Київ: Міленіум. № 1, с. 178–182. Карпов, В. (2015b). Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні: дис.. … док. іст. наук: 07.00.01. Переяслав-Хмельницький. 464 с. Карпов, В. (2018). Військові нагороди України. Київ: Балтія-Друк, 80 с. Карпов, В. (2019). Військова символіка у структурі військово-історичної науки. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: Матеріали міжна родного симпозіуму присвяченому 50-річчю Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва (НАКККІМ) 6 червня 2019 р., Київ. Київ: НАКККІМ, с. 374–376. Круковський, О. (2011). Українська фалеристика (із фондів Львівського історичного музею). Львів: Апріорі, 120 с. Нагороди України: історія, факти, документи (у 3 т.). (1996). Київ. Українознавство; фірма “ARC-Ukraine”. Т. 1, 288 с.; Т. 2, 344 с.; Т. 3, 424 с. Семотюк, Я. (2004). Українські військові нагороди. 2-ге видання, доповнене. Торонто, 64 с. Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (2008). Київ: Либідь, 520 с. Українська фалеристика: З історії нагородної спадщини (у 2 книгах). (2004). Київ: Либідь. Кн. 1, 480 с.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60814
DOI: 10.33099/2707-1383-2022-46-4-118-133
Располагается в коллекциях:Статті кафедри комп'ютерних технологій дизайну і графікиВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.