Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБогатиренко, Іван Анатолійович-
dc.date.accessioned2023-09-14T21:47:59Z-
dc.date.available2023-09-14T21:47:59Z-
dc.date.issued2021-01-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60895-
dc.descriptionРобота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник роботи: к.т.н., доцент Шкварницька Тетяна Юріївнаuk_UA
dc.description.abstractПояснювальна записка до дипломної роботи «Науково-методичні основи використання протиаварійних автоматичних пристроїв вітрових електростанцій» містить: 130 сторінок, 28 рисунків, 23 таблиць, 23 посилань. Об’єкт дослідження – протиаварійні автоматичні пристрої. Предмет дослідження – використання протиаварійних автоматичних пристроїв. Мета дипломної роботи – обґрунтування дослідження щодо використання протиаварійних автоматичних пристроїв на вітрових електростанціях. Методи дослідження – теоретико-емпіричний, комп’ютерного моделювання. Дипломну роботу присвячено створенню науково-методичних основ використання протиаварійних автоматичних пристроїв на вітрових електростанціях. У першому розділі аналізується стан енергетичної галузі у секторі відновлюваної енергетики, з якого більш розкрито розглядається стан розвитку вітрової енергетики. Другий розділ висвітлює норми щодо причини виникнення втрати напруги при використанні вітроустановок, види і способи регулювання напруги при паралельній роботі з вітроустановками, заходи для зменшення впливу несиметрії, несинусоїдальності та відхилення частот, а також проблеми при використанні віртуальних електростанцій на основі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергій. У третьому розділі були розглянуті особливості впливу ВЕС на енергосистему, необхідність аналізу режимів роботи енергосистем при наданні сучасними ВЕС допоміжних послуг, типи вітрових турбін та їх вплив на енергосистему. Четвертий розділ присвячений здатності ВЕС регулювати напругу в мережі шляхом контрольованого генерування або споживання реактивної потужності. У п’ятому розділі було доведено, що при регулюванні частоти обертання вітродвигуна повинен визначатися сигнал неузгодженості між заданою частотою обертання та істинним її значенням. У шостому розділі було обґрунтовано організацію та виконання електромонтажних робіт, заземлення і занулення в електроустановках. Сьомий розділ було присвячено охороні праці. У заключному розділі було обґрунтовано екологічні проблеми енергетики, негативний та позитивний вплив вітроенергетики на навколишнє середовище та середовище проживання людини, та їх екологічна оцінка.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectКваліфікаційна роботаuk_UA
dc.subjectВІТРОУСТАНОВКАuk_UA
dc.subjectАВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯuk_UA
dc.subjectЯКІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇuk_UA
dc.subjectСТІЙКІСТЬ ЕНЕРГОСИСТЕМИuk_UA
dc.subjectПРОТИАВАРІЙНІ АВТОМАТИЧНІ ПРИСТРОЇuk_UA
dc.title«Науково-методичні основи використання протиаварійних автоматичних пристроїв вітрових електростанційuk_UA
Appears in Collections:АКФ Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богатиренко.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.