Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60898
Title: Навчально-методичний комплекс Адміністрування податків
Authors: Косова, Тетяна Дмитрівна
Жам, Олена Юріївна
Keywords: адміністрування
податки
облік
аудит
оподаткування
робоча програма
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь щодо організації та здійснення адміністрування податків, налагодження відносин між платниками податків та органами податкової служби, відповідальності суб’єктів податкового процесу. Метою навчальної дисципліни є формування системи фундаментальних знань з теорії системи оподаткування та адміністрування податків, засвоєння закономірностей функціонування податкової системи України та її складових.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Адміністрування податків» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Облік і аудит», навчальних та робочих навчальних планів № НМ-6-071/23, № РМ-6-071/23, та № НМ-6-071з/23, № РМ-6-071з/23 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60898
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023_ РП_Адмініст. подат..pdfробоча програма829.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.