Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60904
Title: Навчально-методичний комплекс соціально-етичні засади обліку і оподаткування
Keywords: соціально-етнічні
облік
оподаткування
засади
аудит
робоча програма
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі обліку і оподаткування. Метою навчальної дисципліни є: набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок з використання міжнародних та вітчизняних норм та принципів соціально-етичної поведінки фахівців з обліку та оподаткування, а також визнання відповідальності перед громадськістю.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Соціально-етичні засади обліку і оподаткування» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60904
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023_РП_ СЕЗОІО.pdfробоча програма762.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.