Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОвсюк, Ніна Василівна-
dc.date.accessioned2023-09-18T07:45:44Z-
dc.date.available2023-09-18T07:45:44Z-
dc.date.issued2023-08-28-
dc.identifier.citationОвсюк Н.В.Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до практичних (семінарських) занять з дисципліни Міжнародні стандарти фінансової звітності / уклад.: Н. В. Овсюк – К. : НАУ, 2023. – 15 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60906-
dc.description1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями) 2. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003р. № 851-ІV. 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: практикум / укл. Ковальчук Т.М., Танасієва М.М. Чернівці. 2020. 144 с. 5. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. К.: ЦУЛ. 2021. 488 с. 6. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2021. 128 с. 7. Зубілевич С.Я., Мазіна О.І., Рогозний С.А., Карпачова О.В., Дядюн О.О. МСФЗ: Короткий курс для практиків. Х.: ТОВ «ФАКТОР-ДРУК». 2020. 364 с. 8. Пархоменко В.М., Малюга Н.М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. Київ. 2019. 120 с. 9. Ovsiuk N., Panasyuk V., Volchek R., Azarenkov G., Volenshchuk N., Tyvonchuk O. The Process of Forming Accounting Policies of Ukrainian Enterprises by International Financial Reporting Standards. Universal Journal of Accounting and Finance. 2021. № 9(5). P. 1199-1211. 10. Овсюк Н.В., Лесько М.О. Облік нематеріальних активів згідно національних та міжнародних стандартів: шляхи вдосконалення. Економіка та суспільство. (електронний журнал). 2021. Вип. 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/698 11. Овсюк Н.В., Афанас'єва І.І., Звірюк О.Р. Облік і оподаткування операцій з основними засобами в умовах МСФЗ та національного податкового законодавства. Економічний простір. 2022. № 180. С. 202-207. 12. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http:// zakon.rada.gov.ua 13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk 14. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 15. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-searchuk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі обліку і оподаткування. Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями складання звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ).uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectметодичні рекомендаціїuk_UA
dc.subjectзаняттяuk_UA
dc.subjectміжнародні стандартиuk_UA
dc.subjectфінансова звітністьuk_UA
dc.subjectпрактикаuk_UA
dc.subjectмагістрuk_UA
dc.titleМетодичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до практичних (семінарських) занять з дисципліни Міжнародні стандарти фінансової звітностіuk_UA
Appears in Collections:Навчально - методичні матеріали кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_МСФЗ_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації614.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.