Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60906
Title: Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до практичних (семінарських) занять з дисципліни Міжнародні стандарти фінансової звітності
Authors: Овсюк, Ніна Василівна
Keywords: методичні рекомендації
заняття
міжнародні стандарти
фінансова звітність
практика
магістр
Issue Date: 28-Aug-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Овсюк Н.В.Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до практичних (семінарських) занять з дисципліни Міжнародні стандарти фінансової звітності / уклад.: Н. В. Овсюк – К. : НАУ, 2023. – 15 с.
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі обліку і оподаткування. Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями складання звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ).
Description: 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями) 2. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003р. № 851-ІV. 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: практикум / укл. Ковальчук Т.М., Танасієва М.М. Чернівці. 2020. 144 с. 5. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. К.: ЦУЛ. 2021. 488 с. 6. Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2021. 128 с. 7. Зубілевич С.Я., Мазіна О.І., Рогозний С.А., Карпачова О.В., Дядюн О.О. МСФЗ: Короткий курс для практиків. Х.: ТОВ «ФАКТОР-ДРУК». 2020. 364 с. 8. Пархоменко В.М., Малюга Н.М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. Київ. 2019. 120 с. 9. Ovsiuk N., Panasyuk V., Volchek R., Azarenkov G., Volenshchuk N., Tyvonchuk O. The Process of Forming Accounting Policies of Ukrainian Enterprises by International Financial Reporting Standards. Universal Journal of Accounting and Finance. 2021. № 9(5). P. 1199-1211. 10. Овсюк Н.В., Лесько М.О. Облік нематеріальних активів згідно національних та міжнародних стандартів: шляхи вдосконалення. Економіка та суспільство. (електронний журнал). 2021. Вип. 31. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/698 11. Овсюк Н.В., Афанас'єва І.І., Звірюк О.Р. Облік і оподаткування операцій з основними засобами в умовах МСФЗ та національного податкового законодавства. Економічний простір. 2022. № 180. С. 202-207. 12. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http:// zakon.rada.gov.ua 13. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk 14. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 15. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60906
Appears in Collections:Навчально - методичні матеріали кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_МСФЗ_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації614.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.