Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60949
Title: Підтримання льотної придатності повітряних суден (ICAO Doc. 9760)
Authors: Дмитрієв, С.О.
Попов, О.В.
Євсюков, Є.Ю.
Keywords: технічне обслуговування
льотна придатність
технічна діагностика
аналіз ефективності
відмови та несправності
експлуатація
надійність
регламент
Issue Date: 2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Підтримання льотної придатності повітряних суден (ICAO Doc. 9760) : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту / уклад.: С.О. Дмитрієв, О.В. Попов, Є.Ю. Євсюков. -К.: НАУ, 2023. -40 с.
Abstract: Виконання курсового прокту (КП) с важливим етапом у вивченні профілюючої дисципліни «Підтримання льотної придатності повітряних суден (ІСАО Вос. 9760))) і передбачає вирішення інженерних задач при технічному обслуговуанні (ТО), спрямованих на підвищення експлуатаційної надійності повітряних суден (ПС) та зниження ймовірності виникнення особливих ситуацій в польоті (ОСП). Мета курсового проєкту - набуття здобувачами навичок розробки ефективного процесу ТО ПС, що включає вирішення наступних задач: розрахунок ймовірностей функціонатьних відмов (ФВ), визначення показників безвідмовності, функціональної значущості і експлуатаційної технологічності систем ПС; вибору раціональних стратегій ТО виробів функціональних систем (ФС), аналіз ефективності запропонованих заходів.
Description: Містять рекомендації з аналізу даних експлуатації, оцінки експлуатаційних властивостей заданої функціональної системи, її удосконалення і обґрунтування вибору стратегій технічного обслуговування її елементів. Призначені для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» денної та заочної форм навчання.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60949
Appears in Collections:Методичні рекомендації до дісциплін кафедри підтримання льотної придатності повітряних суден

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні рекомендації КП_2023.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.