Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60986
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Ділова іноземна мова»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Business Foreign Language"
Authors: Хайдарі, Наталія Ігорівна
Khaidari, Nataliia Ihorivna
Keywords: ділова іноземна мова
навчально-методичний комплекс
інформаційна, бібліотечна та архівна справа
business foreign language
educational and methodical complex
information, library and archival studies
Issue Date: Sep-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчально-методичний комплекс «Ділова іноземна мова» призначений для студентів 1-го курсу ОС "Магістр" спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітньо-професійної програми «Документознавство та інформаційна діяльність» Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ. Метою курсу є набуття студентами навичок спілкування іноземною мовою на професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків.
The educational and methodical complex of the discipline "Business Foreign Language" is designed for Master students majoring in 029 “Information, library and archival studies”.  The purpose of the course is acquiring skills of communication in a foreign language on the professional level required for professional activity.
Description: Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Метою навчальної дисципліни є вдосконалення та подальший розвиток набутих у вищій школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовленнєвої діяльності, оволодіння діловою термінологією та методиками перекладу оригінальних текстів бізнес-комунікації
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60986
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМК-Ділова іноземна мова2023.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни «Ділова іноземна мова»561 kBAdobe PDFView/Open
Силабус 029 М.pdfСилабус325.45 kBAdobe PDFView/Open
РП 029 М.pdfРП383.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.