Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61153
Title: Planning a Flight Task System and the Principle of its Construction
Other Titles: Підсистема формування польотного завдання
Authors: Sineglazov, V. M.
Savchuk, S. Y.
Синєглазов, Віктор Михайлович
Савчук, Сергiй Юрiйович
Keywords: unmanned aerial vehicle
Kalman method
Dijkstra algorithm
user interface
satellite image processing
безпілотний літальний апарат
метод Калмана
aлгоритм Дейкстри
інтерфейс користувача
обробка супутникових знімків
Issue Date: 28-Nov-2022
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Planning a Flight Task System and the Principle of its Construction / V. M. Sineglazov, S. Y. Savchuk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2022. – No 3(73). – pp. 54–58.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№3(73)
Електроніка та системи управління;№3(73)
Abstract: This work is devoted to the development of a system for automatic determination of the flight task for unmanned aerial vehicles. To implement such a system, the QT framework (a library of C++ classes and a set of tools for creating cross-platform applications) was used. It is proposed to introduce forecasting and routing modules into the system of automated determination of the flight task. An interface is developed for building a flight task that can be used to download, track key metrics from the unmanned aerial vehicles, and adjust the mission of the flight task. Advanced QT/Qml frameworks were used, which will allow the software product to be used on different operating systems, which will add flexibility in the use of system components.
Дану роботу присвячено розробці системи автоматичного визначення польотного завдання для безпілотних літальних апаратів. Для реалізації такої системи використовувався фреймворк QT (бібліотека класів C++ та набір інструментального програмного забезпечення для створення крос-платформних додатків). До складу системи автоматизованого визначення польотного завдання запропоновано ввести модулі прогнозування та маршрутизації. Розроблено інтерфейс для побудови польотного завдання, яке може бути використане для завантаження, відстеження ключових метрик із безпілотного літального апарата та коригування місії польотного завдання. Було використано передові фреймворки QT/Qml, що дозволить використовувати програмний продукт на різних операційних системах, що додасть гнучкості у використанні системних компонентів.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 7 від 23 листопада 2022 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61153
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfНаукова стаття1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.