Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61775
Title: Моделювання напружено-деформованого стану в задачах механіки ґрунтів
Authors: Білеуш, А. І.
Прусов, Д. Е.
Веремієнко, В. К.
Вощило, О. В.
Keywords: грунт
грунтові масиви
міцність
напружено-деформований стан
метод скінченних елементів
моделювання
Issue Date: 2006
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Білеуш А. І., Прусов Д. Е., Веремієнко В. К., Вощило О. В. Моделювання напружено-деформованого стану в задачах механіки ґрунтів // Вісник Національного авіаційного університету. - 2006. - №1. - С. 162-165.
Abstract: Проведено аналіз методів моделювання неоднорідних та анізотропних ґрунтових масивів з урахуванням їх реальної поведінки під час дослідження напружено-деформованого стану на підставі методу скінченних елементів з метою забезпечення їх міцності під навантаженням.
Description: 1. Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. – М.: Мир, 1976. – 464 с. 2. Теллес Д.К.Ф. Применение метода граничных элементов для решения неупругих задач. – М.: Стройиздат, 1987. – 160 с. 3. Баженов В.А., Сахаров А.С., Цыхановский В.К. Моментная схема метода конечных элементов в задачах нелинейной механики сплошной среды // Прикладная механика: Междунар. науч. журн. – К.: Ин-т механики НАН Украины, 2002. – Т. 38(48), №6. – С. 24–63. 4. Шимановский А.В., Цыхановский В.К. Теория и расчет сильнонелинейных конструкций. – К.: Сталь, 2005. – 432 с. 5. Харр М.Е. Основы теоретической механики грунтов. – М.: Изд-во лит. по стр-ву, 1971. – 320 с. 6. Цытович Н.А., Тер-Мартросян З.Г. Основы прикладной геомеханики в строительстве. – М.: Высш. шк., 1981. – 317с. 7. Прагер В. Введение в механику сплошных сред. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 312 с. 8. Цихановський В.К., Прусов Д.Е. Метод скінченних елементів у задачах дослідження неоднорідного півпростору з урахуванням геометричної і фізичної нелінійності // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. зб.– К.: КНУБА, 2004. – Вип. 75. – C. 87–95.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61775
DOI: 10.18372/2306-1472.27.1269
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alexi,+Билеуш_2.pdfстаття205.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.