Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61804
Title: Comparative analysis of the different composite materials application aspects for the structural elements of aircraft passenger cabin
Other Titles: Порівняльний аналіз перспектив застосування різнорідних композитних матеріалів для силових елементів пасажирської кабіни літака
Authors: Meleschko, Kseniia
Мелешко, Ксенія Русланівна
Keywords: aircraft structure
floor beam
composite materials
strength calculation
stress-strain analysis
силова конструкція літака
балка підлоги
композиційні матеріали
розрахунок на міцність
аналіз напружено деформованого стану
дипломна робота
Issue Date: Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Meleschko K. Comparative analysis of the different composite materials application aspects for the structural elements of aircraft passenger cabin. - Master thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 111 p.
Abstract: In this work, various types of composite materials were considered, a beam of the aircraft power structure was designed, and the possibility of their use in this structure was analyzed. To determine the most suitable material in terms of structural strength and economic feasibility of its use, a comparative and economic analysis was performed and new design solutions were proposed on their basis. In the research part of the work, methods of analytical calculation, computer-aided design using CAD/CAM/CAE systems, numerical modeling and strength calculation, as well as analysis of the stress-strain state of the designed beam structure were used to confirm the strength and stiffness characteristics of the selected materials and confirm its compliance with existing standards. The results of this work can be used in the aviation industry and in the educational process of aviation specialties.
В роботі були розглянуті різні види композитних матеріалів, спроектовано балку силової конструкції літака та проаналізовано можливість їх застосування в даній конструкції. Для визначення найбільш придатного матеріалу з точки зору міцності конструкції, а також економічної доцільності його застосування було проведено порівняльний та економічний аналіз і на їх основі запропоновані нові конструктивні рішення. В дослідницькій частині роботи для підтвердження характеристик міцності та жорсткості обраних матеріалів було використано методи аналітичного розрахунку, комп’ютерного проектування за допомогою CAD/CAM/CAE систем, чисельного моделювання та розрахунку на міцність, а також аналіз напружено-деформованого стану спроектованої конструкції балки та підтверджено її відповідність існуючим нормам. Результати цієї роботи можуть бути використані в авіаційній галузі та в навчальному процесі авіаційних спеціальностей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Краснопольський Володимир Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61804
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2023_134_MeleschkoKR.pdfMaster thesis2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.