Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62058
Название: Підвищення ефективності господарської діяльності публічного акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат з урахуванням світового досвіду
Другие названия: Increasing the efficiency of the economic activity of the public joint-stock company Southern Mining and Processing Combine, taking into account world experience
Авторы: Романенко, Владислав Сергійович
Romanenko, Vladyslav Serhiyovych
Ключевые слова: управління
management
зовнішньоекономічна діяльність
foreign economic activity
фінансова діяльність
financial activity
дипломна робота
graduate work
підприємство
enterprise
управління ресурсним потенціалом
resource potential management
Дата публикации: 8-янв-2024
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Романенко В.С. Підвищення ефективності господарської діяльності публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" з урахуванням світового досвіду. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Менеджмент». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 124 с.
Краткий осмотр (реферат): Створення в Україні ринкової системи господарювання та розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб’єктами потребує запровадження провідного та керованого організаційно-економічного механізму, здатного забезпечити стабільну, ефективну та високодохідну діяльність найважливіших структурних підрозділів підприємства. Тому на практиці важливо знайти оперативні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства. Класифікація факторів підвищення ефективності та детальний аналіз їх значення для підприємства набувають важливого значення для практичного вирішення завдань управління ефективністю. Проблема визначення економічної ефективності діяльності підприємства пов’язана з визначенням відповідного критерію ефективності та створенням системи показників. Водночас визначення загальної ефективності підприємства потребує врахування багатьох факторів.
The creation of a market economy system in Ukraine and the development of perfect competitive relations between its subjects require the introduction of a leading and managed organizational and economic mechanism capable of ensuring stable, efficient and highly profitable activities of the most important structural divisions of the enterprise. Therefore, in practice, it is important to find operational directions for increasing the efficiency of the enterprise. Classification of efficiency improvement factors and a detailed analysis of their significance for the enterprise become important for the practical solution of efficiency management tasks. The problem of determining the economic efficiency of the enterprise is related to the definition of the appropriate criterion of efficiency and the creation of a system of indicators. At the same time, determining the overall efficiency of the enterprise requires taking into account many factors.
Описание: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проекту: професор Кириленко Оксана Миколаївна
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62058
Располагается в коллекциях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ДИПЛОМ_РОМАНЕНКО.pdfдипломна робота2.18 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.