Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62577
Title: Remote temperature and humidity monitoring system
Other Titles: Система дистанційного моніторингу температури та вологості
Authors: Kazantsev, Oleksandr
Казанцев, Олександр
Keywords: air humidity
temperature monitoring
electronic system
microcontroller
sensors
timers
кваліфікаційна робота
вологість повітря
моніторинг температури
електронна система
microcontroller
датчики
таймери
Issue Date: 2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Kazantsev O. Remote temperature and humidity monitoring system. - Qualification work for a bachelor's degree in specialty 171 "Electronics". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 57 p.
Abstract: Remote temperature and humidity monitoring system is an emerging technology that is gaining widespread use in various industries. This system is designed to measure and monitor temperature and humidity levels in remote locations, and transmit the data to a central control unit. This technology has revolutionized the way businesses manage their operations, especially those that rely on consistent temperature and humidity levels, such as the pharmaceutical industry, food industry, and data centers. By implementing a remote temperature and humidity monitoring system, businesses can ensure that their products and services meet the required standards. The demand for remote temperature and humidity monitoring systems has increased rapidly in recent years due to various factors. The first factor is the growing awareness among businesses of the importance of maintaining consistent temperature and humidity levels in their operations. The second factor is the increasing need for remote monitoring systems, which has been fueled by the COVID-19 pandemic. With many businesses operating remotely, it has become critical to have a reliable monitoring system in place to ensure that operations continue smoothly.
Система дистанційного моніторингу температури і вологості - це нова технологія, яка набуває все більшого поширення в різних галузях промисловості. Ця система призначена для вимірювання та моніторингу рівня температури і вологості у віддалених місцях і передачі даних на центральний блок управління. Ця технологія зробила революцію в управлінні підприємствами, особливо тими, які покладаються на постійний рівень температури і вологості, такими як фармацевтична промисловість, харчова промисловість і центри обробки даних. Впровадивши систему дистанційного моніторингу температури і вологості, підприємства можуть гарантувати, що їхні продукти і послуги відповідають необхідним стандартам. Попит на системи дистанційного моніторингу температури та вологості стрімко зріс в останні роки через різні фактори. Перший фактор - це зростаюче усвідомлення бізнесом важливості підтримки постійного рівня температури і вологості в своїх операціях. Другий фактор - зростаюча потреба в системах віддаленого моніторингу, яка була викликана пандемією COVID-19. Оскільки багато підприємств працюють віддалено, стало критично важливо мати надійну систему моніторингу, щоб забезпечити безперебійну роботу.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проєкту: sr. lecturer, Mykola Bidnyi.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62577
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FAET_2023_171-1a_KazantsevOS.pdfкваліфікаційна робота980.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.