Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62800
Title: Вплив волонтерської діяльності у процесі повоєнного відновлення в Україні
Other Titles: The impact of volunteering in the post-war reconstruction process in Ukraine
Authors: Сіньова, Л.М.
Sinyova, L.M.
Keywords: волонтерська діяльність
громадянське суспільство
відновлення держави
донорські проєкти
volunteering
civil society
restoration of the state
donor projects
Issue Date: 23-Feb-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сіньова Л.М. Вплив волонтерської діяльності у процесі повоєнного відновлення в Україні // Правова парадигма відновлення України: проблеми та перспективи: [Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2024 р.] – Cт. 134-137
Abstract: Волонтерська діяльність є запорукою успішного функціонування суспільства, а також однією з найголовніших складових громадянського суспільства. Під час кризових подій в Україні волонтерські організації значно впливають на перебіг подій, відбувається організована підтримка і допомога армії, переселенцям та усім, хто зазнав негативного впливу від війни.
Volunteering is a key to the successful functioning of of society, as well as one of the most important components of civil society. During the crisis in Ukraine, volunteer organisations have a significant impact on the course of events, providing organised support and and assistance to the army, IDPs and all those who have been negatively affected by the the war.
Description: 1. Сіньова Л.М. Історія становлення та розвитку волонтерства в Україні. Соціальне право. 2023. № 2. С. 52-59. URL: https://soclaw.com.ua/index.php/ journal /article/view/1100/686 2. Яковлєва Д.А., Сільвестрова О.Ю. Напрями та особливості волонтерської діяльності в умовах воєнного стану на прикладі Радехівської територіальної громади. Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали ІІІ Всеукр. наук-практ. конф. Луцьк, ЛНТУ, 2022. 272 с. 3. Дослідження ініціатив у сфері повоєнного відновлення, 2023. URL: https://ednannia.ua/images/Master_version_UKR_Rebuilding.pdf (дата зверенення 09.01.2024). 4. Повоєнне відновлення України. Нові ринки та цифрові рішення URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/09/Digital-instruments-in-Ukrainianrecovery.pdf (дата зверенення 09.01.2024). 5. Повоєнне відновлення України URL: https://ants.org.ua/projects/ povo%D1%94nne-vidnovlennya-ukra%D1%97ni/ (дата зверенення 10.01.2024). 6. Кічурчак М. Сталий розвиток і поствоєнна відбудова економіки України: чинники взаємодії Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 квітня 2023 р.) / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», Інститут вищої освіти НАПН України. Електрон. дані. Київ, 2023. 125 с. URL: http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2023/05/Mizhnar-istor-dosvid-povojenreconstrukcii-uroky-dla-Ukrainy.pdf (дата зверенення 10.01.2024)
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62800
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ХV Міжнародної конференції-134-137.pdf420.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.