Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39946
Название: Застосування іпотерапії при роботі з дітьми-аутистами
Другие названия: Using hyppotherapy at work with autistic children
Авторы: Дубчак, Олена Борисівна
Кириллова, Марія
Dubchak, Olena
Kirillova, Мaria
Ключевые слова: аутизм
розлад
комунікативні порушення
психічні функції
комплексна система терапії
іпотерапія
Дата публикации: 2018
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. , зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2018. – Вип. 13(1) – С. 125–129
Краткий осмотр (реферат): У статті висвітлено проблему зростання в останні роки кількості дітей з діагнозом «аутизм», проаналізовано причини виникнення даного розладу: генетичні передумови, хромосомні патології, порушення внутрішньоутробного розвитку, пов’язаного з розвитком мозку, екологія, дефекти обміну речовин, порушення роботи ендокринної системи, «інша сенсорна організація» тощо. Визначено актуальні психологічні проблеми дітей-аутистів: порушення в соціальній взаємодії, комунікативні порушення, пізнє формування "Я", порушення емоційно-вольової сфери, затримка розвитку мовлення або його порушення, проблеми моторики і сенсорного розвитку тощо. Відмічено необхідність організації комплексної системи терапії, для зменшення порушень функціонування психічних функцій, підвищення адаптивності, якості життя і самостійності таких дітей. Визначено основні методи терапії, що використовуються для корекції аутизму. Висвітлено особливості і можливості застосування методу іпотерапії та його ефективності при лікуванні дітей з діагнозом «аутизм».
The article describes the problem of growth in recent years the number of children with diagnose "autism", analyzed the causes of this disorder: genetic preconditions, chromosomal pathologies, intrauterine development disorders, which connect with brain development, ecology, metabolic defects, violation of the endocrine system, "another sensory organization", etc. The actual psychological problems of autistic children are determined: violations in social interaction, communicative violations, late formation of the "I", violations of the emotional-volitional sphere, delay of speech development or its violation, problems of motor activity and sensory development, etc. The necessity of organizing a comprehensive system of therapy, for reducing violations of the functioning of mental functions, increasing adaptability, quality of life and self-determination of such children was noted. The basic methods of therapy used for autism correction are determined. The specifics and possibilities of using the method of hyppotherapy and its effectiveness in the treatment of children with diagnose "autism" are highlighted.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39946
ISSN: 2411-264X PRINT
Располагается в коллекциях:Статті у фахових виданнях кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Дубчак О., Кириллова М..pdf387.04 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.