Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40093
Название: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Етика бізнесу»
Другие названия: Educational-methodical complex of discipline "Business Ethics"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Этика бизнеса»
Авторы: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Паливода, Олена Михайлівна
Palyvoda, Olena
Паливода, Елена Михайловна
Гращенко, Ірина Семенівна
Hraschenko, Iryna
Гращенко, Ирина Семеновна
Ключевые слова: концепції етики бізнесу
етика і теорія бізнесу
етика підприємництва
проблеми мікроетики
Дата публикации: 2018
Издательство: Національний Авіаційний Університет
Серия/номер: Індекс;НБ-6-073/16-2.1.18
Індекс;РБ-6-073/16-2.1.18
Індекс;РБ-12-073/16-2.1.18
Краткий осмотр (реферат): Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань у галузі менеджменту підприємницької діяльності в цілому та етики бізнесу зокрема, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій підвищення ефективності управління бізнесом завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів філософських та етичних принципів ведення бізнесу та створення цілісної системи соціально-психологічного управління бізнес-процесами конкретного підприємства.
The purpose of the course is to develop students' modern thinking and special knowledge in the field of business management in general and business ethics in particular, to discover modern scientific concepts, concepts, methods and technologies to improve the effectiveness of business management through the proper use of philosophical and ethical principles of doing business by managers and creation of a comprehensive system of social and psychological management of business processes of a particular enterprise.
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современного мышления и специальных знаний в области менеджмента предпринимательской деятельности в целом и этики бизнеса в частности, раскрытие современных научных концепций, понятий, методов и технологий повышения эффективности управления бизнесом благодаря правильному использованию менеджерами различных уровней философских и этических принципов ведения бизнеса и создание целостной системы социально-психологического управления бизнес-процессами конкретного предприятия.
Описание: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - вивчення термінологічної бази з етики та філософії бізнесу; - обґрунтування ролі бізнесменів та менеджерів в системі менеджменту підприємницької діяльності; - вивчення принципів соціальної відповідальності бізнесу; - формування вмінь щодо планування та організації коректних ділових стосунків між підприємцями зокрема та між бізнесом і суспільством в цілому; - обґрунтування вибору форм і методів морального впливу на контрагентів, конкурентів та на підлеглих; - вивчення форм психологічного контролювання та регулювання бізнесової діяльності; - формування кодексу етичної діяльності бізнесмена.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40093
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
титульний лист (Етика бізнесу).pdfТитульний лист «Етика бізнесу»498.35 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
01_ЕБ_НП.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу»348.73 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
02_ЕБ_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу» (стаціонар)529.82 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
03_ЕБ_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Етика бізнесу» (заочна форма навчання)400.81 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
04_ЕБ_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Етика бізнесу»391.3 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
06_ЕБ-МР-ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Етика бізнесу»812.45 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
07_ЕБ_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Етика бізнесу» (заочна форма навчання)272.37 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
09_ЕБ_МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Етика бізнесу»683.33 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
10_ЕБ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Етика бізнесу»397.79 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.