Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48888
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємства"
Other Titles: Educational and methodical complex on the discipline "Management of economic activity of the enterprise"
Учебно-методический комплекс по дисциплине "Управление хозяйственной деятельностью предприятия"
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Разумова, Катерина Миколаївна
Razumova, Kateryna
Разумова, Екатерина Николаевна
Keywords: економічний аналіз господарської діяльності
заходи усунення небажаних результатів
призначення економічного аналізу
роль економічного аналізу в системі управління
засади управління господарською діяльністю підприємства
економічна ефективність використання матеріальних ресурсів
Issue Date: 2022
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Abstract: Навчальна дисципліна “Управління господарською діяльністю підприємств” займає важливе місце в системі економічної освіти і являється одною із профілюючих дисциплін при підготовці фахівців в області менеджменту організації та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, спрямована на вивчення процесів в управлінні діяльністю господарюючих суб’єктів. Змістовно програма спрямована на здобуття студентами знань у галузі 07 «Управління та адміністрування» і формування компетентностей. The discipline "Management of economic activity of enterprises" occupies an important place in the system of economic education and is one of the profile disciplines in training specialists in the field of management of organization and management of foreign economic activity of enterprises. The content of the program is aimed at students gaining knowledge in the field of 07 "Management and Administration" and the formation of competencies. Учебная дисциплина "Управление хозяйственной деятельностью предприятий" занимает важное место в системе экономического образования и является одной из профилирующих дисциплин при подготовке специалистов в области менеджмента организации и менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий, направленная на изучение процессов в управлении деятельностью хозяйствующих субъектов. Содержательно программа направлена на получение студентами знаний в области 07 «Управление и администрирование» и формирования компетенций.
Description: 073 «Менеджмент»
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/48888
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус_АГД_укр_готово.pdfСилабус з дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємства"402.51 kBAdobe PDFView/Open
Презентація УГДП укр.pdfПрезентація дисципліни "Управління господарською діяльністю підприємства"1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.