Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55446
Название: Проект інтер’єрів готелю
Другие названия: Hotel interior design
Авторы: Швець, Денис Тарасович
Shvets, Denys
Ключевые слова: кваліфікаційна робота
дипломна робота
дизайн інтер'єру
готельно-ресторанний комплекс
дизайн
актуальність
вплив
інтер’єр
qualification work
bachelor thesis
interior design
hotel and restaurant complex
relevance
influence
Дата публикации: 2022
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Швець Д.Т. Проект інтер’єрів готелю. – Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра спеціальності "Дизайн". – Національний авіаційний університет. – Київ, 2022. – 58 с.
Краткий осмотр (реферат): Готель – це будинок з кімнатами для проживання короткочасного періоду. Готельний бізнес є одним найуспішнішим напрямком в Україні. Самим важливим та необхідним в готельному бізнесі є туризм та його розвиток у цій сфері, тому що туризм в наші часи набирає дуже великого обороту і готельний бізнес повинен бути доступний для кожної людини. Готельно-туристичний бізнес розвивається і в складні часи та в нестабільну економіку, але він всерівно продовжує дуже активно розвиватися, тому що туристів в Україні стає з кожним днем все більше і більше. При дослідженні перших готелів світу та їх розвитку, визначено потребу суспільства в даному закладі. На сьогодні готельний бізнес стійко закріплюється через зростання попиту. Визначив, що рівень доходу жителів України виріс, а розвиток в сфері обслуговування вийшов на вищий рівень, також готельний бізнес значно розвивається. При написанні 2 розділу з’ясував, що при проектуванні готелю потрібно враховувати Державні будівельні норми та стандарти. З’ясовано, що при забезпечені пожежної безпеки, слід враховувати стандарти. Для проектування готелю було обрано місце, розташування якого не має багато сусідніх забудов. Архітектурно-конструктивне рішення показує в готелі які недоліки були у плані. Концепція проекту підкреслює суть функції, та показує доречність та гармонійність стилю Лофт для готелю. Освітлення та предметне наповнення відповідає обраному стилю, та підібране для проживання людей. Ансамбль авторських розробок націлений на часткове умеблювання номерів.
The hotel is a house with rooms for short-term accommodation. Hotel business is one of the most successful areas in Ukraine. The most important and necessary in the hotel business is tourism and its development in this area, because tourism in our time is gaining momentum and the hotel business must be accessible to everyone. The hotel and tourism business is developing in difficult times and in an unstable economy, but it still continues to develop very actively, because tourists in Ukraine are becoming more and more every day. In the study of the world's first hotels and their development, the need of society in this institution was determined. Today, the hotel business is firmly established due to growing demand. He noted that the level of income of Ukrainians has grown, and the development of services has reached a higher level, and the hotel business is developing significantly. In writing Chapter 2, he found that the design of the hotel should take into account State building codes and standards. It has been found that fire safety standards must be taken into account. For the design of the hotel was chosen a place whose location does not have many neighboring buildings. The architectural and constructive decision shows in hotel what shortcomings were in the plan. The concept of the project emphasizes the essence of the function, and shows the relevance and harmony of the Loft style for the hotel. Lighting and subject content corresponds to the chosen style, and selected for human habitation. The ensemble of author's developments is aimed at partial furnishing of rooms.
Описание: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету" та згідно Розпорядження декана ФАБД від 16.06.2022 р. №10.01/163 "Про розміщення кваліфікаційних робіт у репозиторії НАУ". Керівник проекту: професор, д.т.н. Омельяненко Максим Вікторович .
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55446
Располагается в коллекциях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри дизайну інтер'єру

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Швець.pdfПояснювальна записка1.82 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.