Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56701
Название: Educational and Methodological Complex "Human Resource Management in the transport industry"
Другие названия: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Управління людськими ресурсами в транспортній галузі"
Авторы: Acmaldinova, Victoriya
Perederiy, Nadiya
Акмалдінова, Вікторія Євгенівна
Передерій, Надія Миколаївна
Ключевые слова: human resource management
transport industry
aviation
transport
управління людськими ресурсами
транспортна галузь
авіація
транспорт
Дата публикации: 2022
Издательство: National Aviation University
Краткий осмотр (реферат): The subject is an integral part of knowledge and skills for the study of technological disciplines for the training of specialists in the field of transportation organization. The aim of the subject is to ensure a sufficient level of competence of specialists for the transport industry in human resource management in enterprises, airports and airlines, the study of the main tasks of personnel management in transport. The tasks of the subject are: – consideration of basic concepts of human resources management; – substantiation of methodological principles of human resources management; – acquaintance with the types of personnel policy of the organization; – formation of skills for the development and implementation of personnel policy of the enterprise, ensuring the purposeful use of personnel of the organization; – consideration of the basics of human resource planning and application of modern methods of personnel needs planning; – acquaintance with the criteria for selection of employees; – substantiation of methods of recruitment and selection of employees; – acquaintance with the process of organization of recruitment and selection of personnel in specific conditions; – consideration of methods and ways of integrating the employee into the team; – study of modern methods of motivation and stimulation of work; – acquaintance with the main tools of staff development, forms of professional training and retraining of employees; – study the impact of corporate culture on the activities of the enterprise; - acquaintance with modern methods of personnel evaluation.
Предмет є невід'ємною частиною знань і умінь з вивчення технологічних дисциплін для підготовки фахівців в області організації перевезень. Метою предмета є забезпечення достатнього рівня компетентності фахівців для транспортної галузі в галузі управління людськими ресурсами на підприємствах, в аеропортах і авіакомпаніях, вивчення основних завдань Управління персоналом на транспорті. Завданнями предмета є: - розгляд основних концепцій управління людськими ресурсами; - обґрунтування методологічних принципів управління людськими ресурсами; - знайомство з видами кадрової політики організації; - формування навичок розробки та реалізації кадрової політики підприємства, що забезпечують цільове використання персоналу організації; - розгляд основ планування людських ресурсів і застосування сучасних методів планування потреб у персоналі; - ознайомлення з критеріями відбору співробітників; - обґрунтування методів найму та відбору співробітників; - ознайомлення з процесом організації набору і підбору персоналу в конкретних умовах; - розгляд методів і способів інтеграції співробітника в колектив; - вивчення сучасних методів мотивації і стимулювання праці; - знайомство з основними інструментами розвитку персоналу, формами професійної підготовки та перепідготовки співробітників; - вивчення впливу корпоративної культури на діяльність підприємства; - знайомство з сучасними методами оцінки персоналу.
Описание: The working program of the discipline "the human factor in aviation" was developed on the basis of the educational and professional program "Organization of transportation and management in transport (air)", training and working curricula No. NB-7-275-1/21, RB No.-7-275-1/21 and NB No.-7-275- 1z/21, no. RB-7-275-1z / 21 preparation of applicants for higher education of the educational degree "Bachelor" in specialty 275 "transport technologies (in air transport)", specialization 275.04 "transport technologies (in air transport)" and relevant regulatory documents.Робочу програму навчальної дисципліни «Людський фактор в авіації» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)», навчальних та робочих навчальних планів №НБ-7-275-1/21, №РБ-7-275-1/21 та №НБ-7-275-1з/21, №РБ-7-275-1з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» та відповідних нормативних документів.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56701
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
РП_ENG_Управління людськими ресурсами в транспортній галузі_англ_план2021.pdfWorking programm977.23 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.