Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58151
Название: Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур"
Другие названия: Educational and methodological complex of discipline "Organization of business, trade and exchange structures"
Авторы: Скібіцька, Ліана Іванівна
Skibitska, Liana Ivanivna
Ключевые слова: робоча програма
бізнес
бізнес-комунікації
інтернет технології
біржова діяльність
підприємництво
working program
business
business communications
Internet technologies
exchange activity
entrepreneurship
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування, відноситься до циклу професійної підготовки. Метою викладання навчальної дисципліни у контексті спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми) є формування у здобувачів системи знань щодо організації підприємницьких, торговельних та біржових структур, розгляд їх соціально-економічного змісту, базові знання та навички щодо прийняття таких комплексних рішень з метою ефективного управління підприємницькими структурами, торговельними організаціями та біржами, показ процесів функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. The educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management and administration, and belongs to the cycle of professional training. The purpose of teaching the academic discipline in the context of the specialty, taking into account the requirements of the standard of higher education (educational program), is the formation of the students' system of knowledge about the organization of business, trade and stock exchange structures, consideration of their socio-economic content, basic knowledge and skills for making such complex decisions in order to effective management of business structures, trade organizations and stock exchanges, showing the processes of operation, infrastructure maintenance and support of entrepreneurship, trade and stock exchange activities.
Educational discipline is theoretical and practical basis of totality of knowledge and abilities that form the profile of specialist in industry of management and administration, behaves to the cycle of professional preparation. The aim of teaching of educational discipline in the context of speciality taking into account the requirements of standard of higher education(educational program) is forming for the bread-winners of the system of knowledge in relation to organization of enterprise, trade and exchange structures, consideration of them socio-economic maintenance, base knowledge and skills in relation to the acceptance of such complex decisions with the aim of effective management enterprise structures, trade organizations and exchanges, show of processes of functioning, infrastructural service and providing of enterprise, trade and exchange activity. The of educational discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of management and administration, and belongs to the cycle of professional t
Описание: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Організація діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 р. №249/од та відповідних нормативних документів.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/58151
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
1,2 курс_РП_Організ_діял_підпр_торгов_бірж_структур.pdfРобоча програма1.34 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.