Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60116
Title: Preliminary design of the medium range passenger aircraft with 190 passenger capacity
Other Titles: Аванпроект пасажирського середньомагістрального літака пасажиромісткістю до 190 осіб
Authors: Volianiuk, Oleh
Волянюк, Олег Юрійович
Keywords: prelimininary design
aircraft
passenger cabin layout
center of gravity position
сonversion into a medical variant
аванпроект літака
літак
компонування пасажирської кабіни
центрування літака
конвертація в медичний варіант
дипломна робота
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Volianiuk O. Preliminary design of the medium range passenger aircraft with 190 passenger capacity. - Bachelor thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 74 p.
Abstract: The presented qualification work is dedicated to the design of a medium-range aircraft with a passenger capacity of up to 190 people, with subsequent conversion of the aircraft into a medical variant. The work utilizes a method of comparative analysis of prototype aircraft to select the most justified parameters for the designed aircraft. Engineering calculation methods are also applied to obtain the main geometric and layout advantages of the project and to determine key technical solutions. In the special section, the conversion of the developed aircraft into a medical variant is conducted. Based on the analysis of medical modules, the necessary medical equipment for the aircraft conversion is selected. Calculations of the center of mass of the converted aircraft are performed. The relevance of this work lies in the conversion of an aircraft to ensure comfortable transportation of critically ill and injured individuals to the place where medical assistance can be provided and their condition can be stabilized during the flight. The main practical significance of the diploma work is in the proposed conversion of the developed medium-range aircraft for transporting critically ill patients. Obtained results of this work can be utilized in the aviation industry as well as in the educational process of aviation specialties.
Подана кваліфікаційна робота присвячена проектуванню середньомагістрального літака пасажиромісткістю до 190 осіб з подальшою конвертацією повітряного судна в медичний варіант. У роботі використоно метод порівняльного аналізу літаків прототипів з метою вибору найбільш обґрунтованих параметрів для проектованого літака. Також застосовано методи інженерних розрахунків для отримання основних геометричних та компонувальних переваг проекту, а також для визначення ключових технічних рішень. В спеціальній частині проведено конвертацію розробленого літака в медичний варіант. На основі аналізу медичних модулів було обрано медичне обладнання необхідне для конвертації літака. Проведені розрахунки центру мас конвертованого літака. Актуальність роботи полягає в конвертації повітряного судна з метою забезпечення комфортного перевезення тяжкохворих та поранених людей до місця надання медичної допомоги та стабілізації їхнього стану під час польоту. Основне практичне значення дипломної роботи полягає в тому, що запропоновано конвертацію розробленого середньомагістрального літака для транспортування хворих пацієнтів у критичному стані. Отримані результати даної роботи можуть бути використані як у авіаційній промисловості, так і у навчальному процесі авіаційних спеціальностей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Закієв Вадим Ісламович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60116
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2023_134_VolianiukOYu.pdfBachelor Thesis1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.