Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60183
Title: Preliminary design of mid range passenger aircraft with capacity up to 170 passengers
Other Titles: Аванпроект пасажирського середньомагістрального літака місткістю до 170 пасажирів
Authors: Kyryk, Myroslava
Кирик, Мирослава Олегівна
Keywords: preliminary design
cabin layout
center of gravity calculation
stringer redesigning
stress-strain calculation
дипломна робота
аванпроєкт літака
компонування
центрування
перепроектування стрінгера
розрахунок напружено-деформованого стану
Issue Date: Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Kyryk M. Preliminary design of mid range passenger aircraft with capacity up to 170 passengers. - Bachelor thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 66 p.
Abstract: This thesis is dedicated to preliminary design of mid-range airplane for transportation of passengers and estimation its flight performances as well as designing of structural element of the wing, taking into account buckling. The design methodology is based on prototype analysis to select the most advanced technical decisions, engineering calculations to get the technical data of designed aircraft and computer based design using CAD/CAM/CAE and FEM systems. In special part the stress analysis is used to estimate allowable stresses of the structural elements. Practical value of the work is improving the efficiency of using the mass of the structure by designing a new section of the stringer, which provided higher strength. The materials of the bachelor's thesis can be used in the aviation industry and in the educational process of aviation specialties.
Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці аванпроекту вантажного літака для середньо магістральних авіаліній з можливістю перевезення пасажирів, що відповідає міжнародним стандартам польотів, нормам безпеки, економічності та надійності, а також проектування силового елемента крила з урахуванням втрати стійкості. В роботі було використано методи аналітичного розрахунку, компьютерного проєктування за допомогою CAD/CAM/CAE систем, розрахунок МКЕ за допомогою пограмного забезпечення. Практичне значення результату кваліфікаційної роботи полягає в підвищенні ефективності використання маси конструкціїi, шляхом проектування нового перерізу стрінгера, який забезпечить вищу міцність. Матеріали кваліфікаційної роботи можуть бути використані в навчальному процесі та в практичній діяльності конструкторів спеціалізованих проєктних установ.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Краснопольський Володимир Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60183
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2023_134_KyrykMO.pdfBachelor thesis1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.