Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60552
Название: Мовні девіації в рекламних повідомленнях
Другие названия: Linguistic deviations in advertising messages
Авторы: Васильченко, В'ячеслав Миколайович
Vasylchenko, V'yacheslav
Ключевые слова: рекламна комунікація
неймінг
бренд
прагматика
девіація
advertising communication
naming
brand
pragmatics
deviation
Дата публикации: 2021
Издательство: Національний авіаційний університет
Библиографическое описание: Васильченко В. М. Мовні девіації в рекламних повідомленнях // Актуальні питання реклами та зв’язків з громадськістю: комунікативноінноваційні підходи Частина 1: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [відповідальний редактор А. А. Іващук, відповідальний секретар М. Г. Лашкіна]. – К.: НАУ, Факультет міжнародних відносин, 2021. – С. 19–26
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто роль та місце реклами в житті соціуму. Констатовано входження реклами до національної культури. Визначено головний принцип, покладений в основу реклами. Проаналізовано негативну тенденцію щодо лінгвальних помилок у мовному плані рекламної діяльності.
The role and place of advertising in the life of society is considered. It has been established that advertising has entered the national culture. The main principle underlying advertising is defined. The negative trend regarding linguistic errors in the linguistic plan of advertising activities was analyzed.
Описание: Список літератури: 1. Іванченко Р. Г. Текст у рекламі / Р. Г. Іванченко. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=49 2. Швець А. І. Особливості здійснення рекламних комунікацій / А. І. Швець // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 198 –200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_7_47 3. Шарманова Н. М. Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації / Н. М. Шарманова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2012. – Вип. 8. – С. 283–293. 4. Таран О. Сленгізми в рекламі / О. Таран // Культура слова. – 2013. – Вип. 78. – С. 118–124. 5. Покровська О. А. Ритмічно організовані рекламні тексти на українському телебаченні / О. А. Покровська // Питання літературознавства. – 2003. – Вип. 10. – С. 169–171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_43. 6. Гасаненко Н. А. Как оценить эффективность рекламной кампании // Маркетинговые исследования: Сб. ст. по теории и практике маркетинговых исследований. – Х. : Студцентр, 2001. – С. 323–328. 7. Засурский Я. Н. Реклама в информационном и культурном пространстве России // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2002. – № 3. – С. 3–4. 8. Зелінська О. І. Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд філол. наук 10.02.01 «Українська мова» О. І. Зелінська – Харків. 2002. – 17 с. 9. Лиса Н. С. Структурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04. – Львів, 2003. – 18 с. 10. Порпуліт О. Прийоми створення мовної гри в рекламному тексті // О. Порпуліт. – Режим доступу: http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1653 11. Федотова Л. Н. Реклама в обществе: каков эффект? // Социологические исследования. – 1996. – № 10. – С. 71–76. 12. Чернюх Л. Д. Теоретичні аспекти дослідження реклами (на матеріалі словацької та української мов) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – 20111. – Вип. 15. – С. 281–287. 13. Чернюх Л. Мовна гра в словацьких рекламних текстах / Мова і суспільство. – 2013. – Випуск 4. – С. 226–238. – Режим доступу: http://sociolinguistics.lnu.edu.ua/ua/issues/04/26.pdf
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60552
Располагается в коллекциях:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Васильченко-Актуальні-питання-реклами.pdfarticle220.46 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.