Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60901
Название: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Ділова іноземна мова"
Другие названия: Educational and methodical complex of the discipline "Business Foreign Language"
Авторы: Колісниченко, Анна
Kolisnychenko, Anna
Ключевые слова: навчально-методичний комплекс
educational and methodological complex
іноземна мова
foreign language
ділова іноземна мова
business foreign language
робоча програма
working program
Дата публикации: 2023
Издательство: Національний авіаційний університет
Краткий осмотр (реферат): Вивчення іноземної мови є необхідною та невід’ємною складовою професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики та міжнародної економіки. Це зумовлено інтеграцією наукової спільноти України у світове наукове співтовариство, розвитком співпраці фахівців на глобальному рівні та розширенням сфери ділового дискурсу в сучасній комунікації. Знання іноземної мови полегшує доступ до фахової інформації, зокрема у мережі Інтернет, допомагає вивчати світові стандарти, налагоджувати міжнародні професійні та наукові контакти, вивчати здобутки міжнародних професійних організацій, розширювати можливості підвищення професійного рівня фахівців. Тому навчання спілкування іноземною мовою здобувачів вищої освіти набуває великого значення у системі вищої освіти України. Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» – це дисципліна, яка маючи комунікативну спрямованість та зв’язки як з гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами, так і з фаховими дисциплінами, вносить значний вклад у виховання майбутніх фахівців.
Learning a foreign language is a necessary and integral component of the professional training of specialists in economic cybernetics and international economics. This is due to the integration of the scientific community of Ukraine into the world scientific community, the development of cooperation of specialists at the global level, and the expansion of the sphere of business discourse in modern communication. Knowledge of a foreign language facilitates access to professional information, in particular on the Internet, helps to study world standards, establish international professional and scientific contacts, study the achievements of international professional organizations, and expand the possibilities of raising the professional level of specialists. Therefore, teaching students of higher education to communicate in a foreign language is of great importance in the higher education system of Ukraine. The educational discipline "Business foreign language" is a discipline that, having a communicative orientation and connections with humanitarian and socio-economic disciplines, as well as with professional disciplines, makes a significant contribution to the education of future specialists.
Описание: Робочу програму навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика», "Міжнародна економіка" навчальних та робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» та відповідних нормативних документів The working program of the study discipline "Business Foreign Language" was developed on the basis of the educational and professional program "Economic Cybernetics", "International economy" educational and working curricula educational degree "Master" in specialty 051 "Economics" and relevant regulatory documents
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/60901
Располагается в коллекциях:Навчально-методичні комплекси кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
РП_ДІМ_6-051-4 (2023)_5к, 1c (1).pdfРобоча програма1.2 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
РП_ДІМ_6-051-1 (2023)_5к, 1c.pdfРобоча програма1.32 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.