Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61240
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHordiienko, O. M.-
dc.contributor.authorГордієнко, Олександр Миколайович-
dc.date.accessioned2023-10-19T12:06:58Z-
dc.date.available2023-10-19T12:06:58Z-
dc.date.issued2023-03-27-
dc.identifier.citationHordiienko O. M. Fusion of Remotely Sensed Images using Wavelet Transforms and Decorrelated Multispectral Channels / O. M. Hordiienko // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 1(75). – pp. 68–72.uk_UA
dc.identifier.issn1990-5548-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61240-
dc.descriptionНауковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 22 березня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the development of mathematical models based on combining images obtained by remote sensing means with different spatial and radiometric resolutions. An analysis of modern means of remote sensing, which form images that are fixed under the same positional conditions of projection, in different spectral ranges of radiation, was carried out. Images formed in a wide spectral range and have a higher linear resolution than images formed in narrower ranges, but the latter contain spectral information. An applied model of combining images captured in different spectral ranges using the pyramidal wavelet transform has been developed. The optimal model of decorrelation of spectral channels of multispectral images based on signal entropy was determined.uk_UA
dc.description.abstractСтаттю присвячено розвитку математичних моделей, покладених в основу об’єднання зображень, отриманих дистанційними засобами зондування з різними просторовими та радіометричними розрізненостями. Проведено аналіз сучасних засобів дистанційоного зондування, які формують зображення, що фіксуються при однакових позиційних умовах проекціювання, у різних спектральних діапазонах випромінювання. Зображення сформовані у широкому спектральному діапазоні і мають вищу лінійну розрізненність, ніж зображення сформовані у більш вузьких діапазонах, однак останні містять спектральну інформацію. Розроблено прикладну модель об’єднання зображень, зафіксованих в різних спектральних діапазонах з використанням пірамідального вейвлет-перетворення. Визначено оптимальну модель декорреляції спектральних каналів багатоспектральних зображень за сигнальною ентропією.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherNational Aviation Universityuk_UA
dc.relation.ispartofseriesElectronics and Control Systems;№1(75)-
dc.relation.ispartofseriesЕлектроніка та системи управління;№1(75)-
dc.subjectremote sensinguk_UA
dc.subjectmultispectral imageuk_UA
dc.subjectpanchromatic imageuk_UA
dc.subjectfusion imageuk_UA
dc.subjectwavelet-decompositionuk_UA
dc.subjectwavelet-synthesisuk_UA
dc.subjectecorrelationuk_UA
dc.subjectsignal entropyuk_UA
dc.subjectдистанційні засоби зондуванняuk_UA
dc.subjectбагатоспеткральне зображенняuk_UA
dc.subjectсинтезоване зображенняuk_UA
dc.subjectпанхромне зображенняuk_UA
dc.subjectвейвлет-декомпозиціяuk_UA
dc.subjectвейвлет-синтезuk_UA
dc.subjectдекорреляціяuk_UA
dc.subjectсигнальна ентропіяuk_UA
dc.titleFusion of Remotely Sensed Images using Wavelet Transforms and Decorrelated Multispectral Channelsuk_UA
dc.title.alternativeОб’єднання зображень дистанційного зондування за допомогою вейвлет-перетвореньuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc004.932+681.32(045)uk_UA
dc.subject.udcDOI:10.18372/1990-5548.75.17558uk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfНаукова стаття1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.