Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61240
Название: Fusion of Remotely Sensed Images using Wavelet Transforms and Decorrelated Multispectral Channels
Другие названия: Об’єднання зображень дистанційного зондування за допомогою вейвлет-перетворень
Авторы: Hordiienko, O. M.
Гордієнко, Олександр Миколайович
Ключевые слова: remote sensing
multispectral image
panchromatic image
fusion image
wavelet-decomposition
wavelet-synthesis
ecorrelation
signal entropy
дистанційні засоби зондування
багатоспеткральне зображення
синтезоване зображення
панхромне зображення
вейвлет-декомпозиція
вейвлет-синтез
декорреляція
сигнальна ентропія
Дата публикации: 27-мар-2023
Издательство: National Aviation University
Библиографическое описание: Hordiienko O. M. Fusion of Remotely Sensed Images using Wavelet Transforms and Decorrelated Multispectral Channels / O. M. Hordiienko // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 1(75). – pp. 68–72.
Серия/номер: Electronics and Control Systems;№1(75)
Електроніка та системи управління;№1(75)
Краткий осмотр (реферат): The article is devoted to the development of mathematical models based on combining images obtained by remote sensing means with different spatial and radiometric resolutions. An analysis of modern means of remote sensing, which form images that are fixed under the same positional conditions of projection, in different spectral ranges of radiation, was carried out. Images formed in a wide spectral range and have a higher linear resolution than images formed in narrower ranges, but the latter contain spectral information. An applied model of combining images captured in different spectral ranges using the pyramidal wavelet transform has been developed. The optimal model of decorrelation of spectral channels of multispectral images based on signal entropy was determined.
Статтю присвячено розвитку математичних моделей, покладених в основу об’єднання зображень, отриманих дистанційними засобами зондування з різними просторовими та радіометричними розрізненостями. Проведено аналіз сучасних засобів дистанційоного зондування, які формують зображення, що фіксуються при однакових позиційних умовах проекціювання, у різних спектральних діапазонах випромінювання. Зображення сформовані у широкому спектральному діапазоні і мають вищу лінійну розрізненність, ніж зображення сформовані у більш вузьких діапазонах, однак останні містять спектральну інформацію. Розроблено прикладну модель об’єднання зображень, зафіксованих в різних спектральних діапазонах з використанням пірамідального вейвлет-перетворення. Визначено оптимальну модель декорреляції спектральних каналів багатоспектральних зображень за сигнальною ентропією.
Описание: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 3 від 22 березня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61240
ISSN: 1990-5548
Располагается в коллекциях:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
12.pdfНаукова стаття1.4 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.