Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61253
Title: Quantum Convolution Neural Network
Other Titles: Квантова згорткова нейронна мережа
Authors: Sineglazov, V. M.
Синєглазов, Віктор Михайлович
Chynnyk, P. A.
Чинник, Петро Анатолійович
Keywords: quantum computer
quantum method of support vectors
quantum convolutional neural network
quantum computing
classification
machine learning
квантовий комп’ютер
квантовий метод опорних векторів
квантова згорткова нейромережа
квантові обчислення
класифікація
машинне навчання
Issue Date: 27-Jun-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Sineglazov V. M. Quantum Convolution Neural Network / V. M. Sineglazov, P. A. Chynnyk // Electronics and Control Systems. Kyiv: NAU, 2023. – No 2(76). – pp. 40–45.
Series/Report no.: Electronics and Control Systems;№2(76)
Електроніка та системи управління;№2(76)
Abstract: In this work, quantum convolutional neural networks are considered in the task of recognizing handwritten digits. A proprietary quantum scheme for the convolutional layer of a quantum convolutional neural network is proposed. A proprietary quantum scheme for the pooling layer of a quantum convolutional neural network is proposed. The results of learning quantum convolutional neural networks are analyzed. The built models were compared and the best one was selected based on the accuracy, recall, precision and f1-score metrics. A comparative analysis was made with the classic convolutional neural network based on accuracy, recall, precision and f1-score metrics. The object of the study is the task of recognizing numbers. The subject of research is convolutional neural network, quantum convolutional neural network. The result of this work can be applied in the further research of quantum computing in the tasks of artificial intelligence.
У даній роботі розглянуто квантові згорткові нейронні мережі в задачі розпізнавання рукописних цифр. Запропоновано власну квантову схему для згорткового шару квантової згорткової нейронної мережі. Запропоновано власну квантову схему для пулінг шару квантової згорткової нейронної мережі. Проаналізовані результати навчання квантових згорткових нейронних мереж. Проведено порівняння побудованих моделей та вибрано найкращу за метриками accuracy, recall, precision і f1-score. Зроблено порівняльний аналіз з класичною згортковою нейроною мережею за метриками accuracy, recall, precision і f1-score. Об’єктом дослідження є задача розпізнавання цифр. Предмет дослідження – згорткова нейромережа, квантова згорткова нейромережа. Результат даної роботи можна застосувати у подальшому дослідженні квантових обчислень у задачах штучного інтелекту.
Description: Науковий журнал «Електроніка та системи управління» президією Міністерства освіти і науки України віднесено до наукових фахових видань у галузі технічних наук категорії «Б». Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 6 від 15 червня 2023 р.). Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ №16720-5292 ПР від 21 травня 2010 року.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61253
ISSN: 1990-5548
Appears in Collections:Наукові публікації та матеріали кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів (НОВА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfНаукова стаття1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.