Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61805
Title: Development of aircraft control system elements from polymeric composite materials
Other Titles: Розробка елементів системи керування повітрянного судна з полімерних композитних матеріалів
Authors: Movchan, Mykhailo
Мовчан, Михайло Ігорович
Keywords: aircraft
aircraft control system
polymer composite material
control rod
strength testing
літак
система керування літака
полімерний композитний матеріал
рулева тяга керуваня
випробування на міцність
дипломна робота
Issue Date: Dec-2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Movchan M. Development of aircraft control system elements from polymeric composite materials. - Master thesis in aircraft design department. - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 92 p.
Abstract: This qualification paper is dedicated to analysis of the aircraft control system, study its components and consideration of the features and properties of polymer composite materials to use them in it. In the work were performed the manufacturing of material samples, a series of strength tests, and analysis of the data obtained. The novelty of the results is the presentation of experimental data on the strength of these materials. The practical value of the work lies in the possibility of implementing the results obtained in the practice of aircraft design units, as well as in training programs related to aircraft design and the use of polymer composite materials in aircraft construction.
Дана кваліфікаційна робота присвячена аналізу системи керування повітряним судном, вивченню її компонентів, розгляду особливостей та властивостей полімерних композитних матеріалів з метої їх застосування в даній системі. В роботі було здійснено виготовлення зразків матеріалів, проведення серії випробувань на міцність, аналіз отриманих даних. Новизна отриманих результатів полягає в представленні експериментальних даних про міцність цих матеріалів. Практична цінність роботи полягає в можливості впровадження отриманих результатів у практику авіаційних конструкторських підрозділів, а також в навчальних програмах, пов'язаних з проектуванням повітряних суден та використанням полімерних композитних матеріалів у авіабудуванні.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: доцент, к.т.н. Юцкевич Святослав Сергійович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61805
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри конструкцій літальних апаратів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASF_2023_134_MovchanMI.pdfMaster thesis4.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.