Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62576
Title: Temperature control in the apartment from a smartphone
Other Titles: Регулювання температури в квартирі зі смартфона
Authors: Hanzin, Andrii
Ганзін, Андрій
Keywords: temperature control
electronic system
microcontroller
sensors
mobile application
arduino nano
esp8266
DHT11
ATmega328P
кваліфікаційна робота
контроль температури
електронна система
мікроконтролер
датчики
мобільний додаток
Issue Date: 2023
Publisher: National Aviation University
Citation: Hanzin A. Temperature control in the apartment from a smartphone. - Qualification work for a bachelor's degree in specialty 171 "Electronics". - National Aviation University. - Kyiv, 2023. - 67 p.
Abstract: The modern world is constantly being influenced by the latest technologies that change our lifestyle and contribute to increased comfort. One of the most important aspects of our daily lives is controlling the temperature in our rooms, especially in our homes. In order to provide an optimal indoor climate and convenience for users, new developments and technologies are emerging that allow temperature control via smartphones. This thesis project is dedicated to the study and development of a smartphone-based apartment temperature control system. The goal of this project is to create a convenient and effective tool for users that will allow them to monitor and regulate the temperature parameters in their living quarters using a mobile device.
Сучасний світ постійно перебуває під впливом новітніх технологій, які змінюють наш спосіб життя і сприяють підвищенню комфорту. Одним з найважливіших аспектів нашого повсякденного життя є контроль температури в приміщеннях, особливо в наших будинках. Для того, щоб забезпечити оптимальний мікроклімат в приміщенні та зручність для користувачів, з'являються нові розробки та технології, які дозволяють контролювати температуру за допомогою смартфонів. Даний дипломний проект присвячений дослідженню та розробці системи контролю температури в квартирі на основі смартфону. Метою даного проекту є створення зручного та ефективного інструменту для користувачів, який дозволить їм контролювати та регулювати температурні параметри у своєму житловому приміщенні за допомогою мобільного пристрою.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Керівник проєкту: sr. lecturer, Mykola Bidnyi.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62576
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FAET_2023_171-1a_HanzinAD.pdfкваліфікаційна робота2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.