Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63399
Title: Еvaluation of students' mathematics academic achievements in the conditions of distance learning during the war: problems and recommendations
Other Titles: Оцінювання навчальних досягнень студентів з математики в умовах дистанційного навчання під час війни: проблеми та рекомендації
Authors: Kudzinovska, Inna Pavlivna
Trofymenko, Viktoriya Igorivna
Кудзіновська, Інна Павлівна
Трофименко, Вікторія Ігорівна
Keywords: distance education
mathematical disciplines
synchronous and asynchronous modes of classes
information technology
дистанційна освіта
математичні дисципліни
синхронний та асинхронний режими проведення занять
інформаційні технології
Issue Date: 2023
Publisher: International Publishing / Międzynarodowe Wydawnictwo
Citation: Kudzinovska I.P., Trofymenko V.I. Еvaluation of students' mathematics academic achievements in the conditions of distance learning during the war: problems and recommendations // European Humanities Studies: State and Society. Issue 4, 2022. (Poland – Ukraine). P. 125-139.
Abstract: The article analyzes the peculiarities of conducting classes in mathematical disciplines in institutions of higher education under martial law. The advantages and disadvantages of synchronous and asynchronous modes of conducting classes are considered, suggestions are made regarding their combination in the educational process, as well as regarding the use of software and technical means of learning and the features and methods of evaluating educational achievements of students.
У статті проаналізовано особливості проведення занять з математичних дисциплін у закладах вищої освіти в умовах воєнного стану. Розглянуто переваги та недоліки синхронного та асинхронного режимів проведення занять, подано пропозиції щодо їх поєднання у освітньому процесі, а також щодо використання програмних і технічних засобів навчання та особливостей і методик оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.
Description: 1. Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. 2. Кудзіновська І., Трофименко В. Використання візуальних технічних засобів для дистанційного навчання математичних дисциплін // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІI: Якісні дослідження для покращення життя людини: XIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2022 р.: тези доп. – Конін – Ужгород – Перемишль: Посвіт, 2022. – С. 59-61. 3. Вембер В.П., Бучинська Д.Л. Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі // Освітологічний дискурс, 2016, № 1 (13). С. 19-29. 4. Новицька Л., Левчук О. Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Зб. наук. праць, випуск 1 (42). 2018. – С. 164-167.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63399
ISSN: 2450-6486
DOI: 10.38014/ehs-ss.2022.4.09
Appears in Collections:Наукові статті кафедри вищої математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття В умовах воєнного стану.pdfОцінювання в умовах воєнного стану730.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.